Nyheter

Årets mest innovativa fastighetsaktör

BA Tech Awards hyllar innovativa lösningar och framåtriktat tänkande som driver framsteg och förändring inom samhällsbyggnads- och fastighetssektorn. Priset delas ut av Business Arena i samarbete med Nordic PropTech Initiative och PropTech Sweden. 2023 går priset för Årets mest innovativa fastighetsaktör till LINK Arkitektur och deras arbete med The Augmented Architect.

– Det känns fantastiskt roligt att vi kan vara på topp inom arkitektur och samtidigt leverera inom tech. Den här vinsten känns helt otrolig, säger Arno De Ryst, Head of Digital på LINK Arkitektur.

The Augmented Architect är en serie digitala verktyg för effektiva, kvalitativa och hållbara projekt. Arbetssättet har utvecklats av LINK Arkitektur och är en extra kvalitet som adderas till den redan höga gestaltningskompetensen. Det är arkitekterna själva som har utvecklat verktygen och också de som genomför analyserna, vilket gör att de är anpassade till företagets faktiska arbetssätt.

Juryns motivering för vinnaren i kategorin mest innovativa fastighetsaktör lyder:

En teknisk lösning som på många sätt överträffar hjärnan sades med beundran i juryn. Arbetsmetoden ligger i framkant när vi talar om att våga testa vägar som utmanar den bransch man själva verkar inom. Ett praktexempel på den ursprungliga tanken att det digitala ska underlätta människans mer monotona uppgifter och därmed skapa tid och utrymme för den kreativa processen.

The Augmented Architect är ett kontrollerat och effektivt sätt att arbeta med data. Kraften ligger i att de digitala redskapen är en integrerad del av våra gestaltningsprocesser. När arkitekterna själva kan analysera sin design i förhållande till projektets krav och ambitioner, parallellt med skissarbetet, kan anpassningar göras utan större insatser. Även tidiga skisser kan valideras för att säkra ett gott slutresultat. Då kan vi utforma de bästa projekten för både kunderna och planeten.

Hållbarhet, effektivitet och garanterat resultat

Dagens bygg- och stadsutvecklingsprojekt blir alltmer komplexa och ställer högre krav på effektivitet och hållbarhet. För att kunna garantera en bra slutprodukt krävs full kontroll på alla parametrar och rätt val måste tas redan i tidiga skeden. Det kan datadrivna analyser hjälpa till med.

När arkitekterna använder sig av The Augmented Architect kan deras kunder vara trygga med att den byggda miljö som de skapar är en optimal lösning utifrån alla viktiga hållbarhets- och effektivitetsparametrar. Att säkra kraven på hållbarhet och funktion tidigt, ger en trygghet till såväl arkitekterna som beställarna.

Arbetssättet ger inte bara en förutsägbarhet utan säkerställer också att projekten uppnår en hög effektivitet. Det kan till exempel handla om att optimera byggnaderna för att rymma fler lägenheter eller att alla funktioner ryms på färre kvadratmeter och värdefulla resurser kan sparas. Tack vare kontinuerliga analyser och beräkningar, baserade på AI och automatisering, effektiviseras projektet och resultatet.

De parametrar som är drivande för en god gestaltad livsmiljö och kundens affär, följs upp löpande med hjälp av ett dataskript. Därmed kan arkitekterna följa parametrarna i realtid och påverka utgången. Det ger ett större utrymme till skissprocessen, så att en högre kvalitet kan uppnås i alla projekt. I slutänden ger det projekt som håller en högre kvalitet, är mer hållbara och enklare att realisera.