Nyheter

I serien Global Thought Leaders tittar CBS News närmare på vikten av kvalitativ inomhusluft (IAQ) och presenterar Camfil

Likt företag som Intel, Medscape och Microsoft ingår nu Camfil i serien CBS Global Thought Leaders Innovation and Disruption Leaders skapad av CBS News. Global Thought Leaders presenterar Camfil som i år firar 60 årsjubileum som ledande inom lösningar för hälsosam inomhusluft. Luftföroreningar har en direkt påverkan på vår hälsa och att tillhandahålla en hälsosam inomhusluft är något som alla organisationer i dagsläget berörs av. Luftföroreningar tar sig in i byggnader från utomhusluften men partiklar genereras också inomhus.

Camfil anser att ren luft är en mänsklig rättighet och företagets uppdrag är att sprida medvetenhet om vikten av hälsosam inomhusluft runt om i världen.

– Varje dag talar vi med människor som är omedvetna om problemet med dålig luft eftersom luftens kvalitet är svår att se med blotta ögat. Därför tycker vi att det är viktigt för företag att utse en Chief Airgonomics-ansvarig så att de har någon som ansvarar för luftkvaliteten inomhus – någon som ger ren luft en röst, säger Ola Skoglund, Camfils VP Group Marketing & Communication.

I en evigt föränderlig värld har förmågan att vara lyhörd för utvecklingen och sträva framåt blivit avgörande för företagets tillväxt och för att möta kunders behov. Utmaningar och hinder längst vägen är det nya normala, forskning och utveckling är avgörande för att kunna anpassa sig till snabba framsteg inom teknologin. I den här serien visar Camfil upp företagets expertis – med avsikt att skydda människor, processer och vår planet med innovativa luftfiltreringslösningar som skapar ren, hälsosam och produktiv inomhusluft.

Tobias Zimmer, Camfils Vice President för Global Product Management & International Standards:

– En ren och hälsosam miljö när det gäller luftföroreningar är avgörande eftersom vi, till skillnad från vad vi äter och dricker, inte kan välja vad vi andas. I takt med allt mer vetenskapliga insikter om luftföroreningars koppling till hälsa skärpte WHO sina riktlinjer om luftkvalitet år 2021 men i de flesta delar av världen tillåts mycket högre luftföroreningsnivåer enligt nationella standarder. Sammanfattningsvis andas 99 % av världens befolkning luft som överskrider WHO:s angivna gränsvärden.

Det bästa sättet att skydda människor mot luftföroreningar är att tillhandahålla kvalitativ luft i våra byggnader, eftersom vi tillbringar upp till 90 % av vår tid inomhus i industrialiserade länder.

– Kvaliteten på luften som vi andas inomhus är ännu viktigare än föroreningarna utomhus, och den kan justeras snabbt eftersom vi har kontroll över inomhusmiljön, fortsätter Tobias Zimmer.

Paula Nowojska, Camfil Product Manager:

– Luftkvaliteten kan ha en betydande inverkan på ekonomiska resultat. Dålig luft inomhus i byggnader kan tillexempel leda till ökad sjukfrånvaro och minskad produktivitet. Ren luft på arbetsplatsen bidrar till att medarbetare blir mer produktiva, de mår bättre och känner sig bekväma och trygga.

– Vår värld brinner för omvälvande innovationer, och det är viktigt att uppmärksamma och fira de som driver positiva förändringar”, säger Paolo Zanini, CEO på TBD Media. ”Vi är övertygade om att Innovation and Disruption Leaders Campaign kan öka medvetenhet om detta runt om i världen.

Se Camfils Global Thought Leaders-video genom att klicka på länkarna nedan:

CBS News och Global Thought Leaders

Besök Chief Airgonomics webbplats om du vill ta reda på mer om Camfils initiativ:

Chief Airgonomics Officer website.