Nyheter

Kulturbyggnader 2.0: ”Exklusiv möjlighet att diskutera och agera för kulturbyggnader”

Stordåhd Kommunikation AB i samarbete med Realstad ABKulturbyggnader 2.0 – I våra städer och runt om på landsbygden har vi tusentals kulturhistoriskt värdefulla byggnader som vi alla uppskattar. Allt ifrån slott och kyrkor till soldattorp och mangårdsbyggnader. En betydande del förvaltas av Statens Fastighetsverk, Svenska Kyrkan och landets kommuner. Men en stor utmaning handlar förstås om hur vi framöver vårdar och förvaltar detta omfattande kulturarv som betyder så mycket.

Är du en beslutsfattare, från näringslivet eller den offentliga sektorn, som genomför och ansvarar för projekt när det gäller kulturbyggnader? Då ska du med fördel närvara på evenemanget Kulturbyggnader 2.0. Vi lovar ett exklusivt nätverkande och konferensens samtliga sessioner ger en möjlighet för dig som deltagare att diskutera och agera med andra deltagare.

Program Kulturbyggnader 2.0

Moderator för konferensen är Ivana Kildsgaard, Director of Sustainability and Quality, Tengbom

Regeringens politik för vårt unika kulturarv
Karin Svanborg Sjövall, Statssekreterare Kulturdepartementet

Keynote Speaker

Ingrid Eiken, Generaldirektör, Statens Fastighetsverk

Transformationen – så övergår vi från rivningskulturen till att bevara på ett smart sätt

Bygga nytt eller uppgradera det redan byggda – vad blir hållbart och funktionellt på sikt? Torun Widström, Arkitekt och forskare, KTH

CASE: Dicksonska Palatset i Göteborg

Ulf Bengtsson, Projektledare, HIGAB

Hur f.d. industriområden transformeras till nya stadsdelar
Anna Karin Fallan, Affärschef Arkitektur, arkitekt SAR/MSA, Urban Nilsson, Affärschef Kulturmiljö, byggnadsantikvarie, certifierad sakkunnig kulturvärden (KUL2), Nyréns Arkitektkontor

Modernisering och anpassning av våra kyrkor – det unika kulturarvet!

Erik Palmbäck, vice Vd, KFS AB, Klas Ruin, arkitekt på Spridd och antikvarie Max Laserna

CASE: Hur gör vi LCA till ett 500-årigt byggnadsarv?
Troels Frey Andersen, Projektledare LCA och Casper Clement Nielsen, Projektledare driftavdelningen, Realdania City & Byg, Danmark

Bevarande 2.0 – Så kan digitalisering hjälpa oss att säkra vårt kulturarv
Camilla Berggren-Tarrodi, Projektledare, RISE

CASE: Tensta Gymnasium – Transformation av miljonprogramsbyggnad

Johan Einarsson, Projektutvecklare, Hemsö

PANEL: Tvingar EUs regler och ”prestigen” i certifieringssystemen oss att riva och bygga nytt?
Josefin Larsson, Affärsutvecklare, Tengbom samt några av talarna från dagens konferens

Kort avslutning och sammanfattning av dagen samt studiebesök | Tekniska nämndhuset i Stockholm

Välkommen till en bra dag i Stockholm!

25 oktober, 09.00-16.00

Piperska muren, Stockholm/Kungsholmen

https://www.realstad.se/kultur…

 https://www.mynewsdesk.com/se/stordaahd-kommunikation-ab/videos/sfv-eiken-reklamfilm-kulturbyggnader-2023-punkt-mp4-118578)