Nyheter

Reparation av träpall har gett resultat

Elektroskandia har som ett hållbarhetsmål att sänka mängden avfall och återvinna i större utsträckning. Som ett led i detta arbete låter man, sedan drygt ett år tillbaka, reparera lastpallar istället för att göra träflis av dem. Det här kretsloppstänket har gett vinster såväl miljömässigt, ekonomiskt som vad gäller tillgänglighet på pallar.

Under 2022 startade Elektroskandia arbetsgruppen Miljöforum, med uppgift att löpande se över vilka miljöförbättringar som kan göras inom olika områden vid företagets logistikcenter i Örebro. Gruppen består av sex medarbetare från olika avdelningar och stort fokus har bland annat varit på återvinning av avfallet, ett av Elektroskandias tunga områden.

– Idén med att reparera trasiga lastpallar kom upp under pandemin. Det var då svårt att få tag på pallar och inköpskostnaderna skenade. Alla pallar vi hanterar måste vara felfria för att undvika rasrisk, då de förvaras i pallställ, och en stor mängd mer eller mindre trasiga lastpallar kasserades därför i vår pallfliskross. Då kom tanken upp med att istället reparera pallar, som en lösning på flera problem, säger Stefan Eriksson, driftchef Elektroskandia.

Trasiga lastpallar blir som nya

Man fick kontakt med ett lokalt företag som kunde reparera lastpallar och sedan ett drygt år tillbaka skickar Elektroskandia en bil och släp fylld med trasiga pallar varannan vecka för reparation. Pallar som är alltför skadade går dock fortfarande till återvinning genom att flisas.

– Det här har inneburit flera fördelar, vi slipper skrota något användbart, vi har hög tillgång och lägre kostnader för lastpallar, säger Stefan Eriksson.

– Vi har som mål att sänka mängden avfall och att reparera lastpallar har gjort att vi hittills kunnat minska mängden träavfall från 289 ton år 2021 till 200 ton i år (jan-juli), eller cirka 30 procent, kommenterar Magnus Pettersson, logistikcontroller Elektroskandia.

– När vi sett vilka förbättringar vi gjort vad gäller minskning av mängden träavfall så sporrar det oss givetvis till att även se över andra områden, så som plast och wellpapp. Det är stimulerande att vårt arbete inom Miljöforum så snabbt gett mätbara resultat, avslutar Marcus Gustavsson, hållbarhetsansvarig Elektroskandia.

Se filmreportage här:

Volt 9 -23 Reparation av träpall har gett resultat on Vimeo.