Nyheter

RödGrönLedning: ”Högerregeringen överger kollektivtrafiken och klimatmålen”

”Högerregeringen fortsätter förra årets miljardsatsning på sänkt skatt på bensin och diesel med nya miljardsubventioner för att det ska bli billigare att köra fossildriven bil. De har nu, med stöd av Sverigedemokraterna, lagt fram sin budgetproposition för 2024.”

Det skriver RödGrönLedning i ett pressmeddelande:

”Prioriteringen är tydlig, återigen uteblir stöd till omställningen till mer hållbart resande. Klimatmålen kommer inte att nås.”

– En regering som tar ansvar för klimatet hade kunnat välja att prioritera kollektivtrafiken och bidra till mer hållbart resande, så som exempelvis Tyskland gjort. Där gör regeringen tillsammans med delstaterna en historisk sänkning på biljettpriserna i kollektivtrafiken. I Sverige väljer istället regeringen att fortsätta sänka skatten på bensin och diesel, och sänka reduktionsplikten vilket kommer öka koldioxidutsläppen, säger Louise Jeppsson (V), ordförande i Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen (IKN).  

De svenska hushållen behöver stöd genom den ekonomiska krisen menar regeringen, men det verkar bara gälla dem som reser med fossildriven bil och inte dem som väljer att resa kollektivt eller är beroende av det.

– Rödgrön Ledning i Västra Götalandsregionen står för en grön och feministisk politik för minskade klyftor och ett bättre klimat. Vi vet att satsningar på kollektivtrafik generellt gynnar kvinnor mer än män och gynnar låginkomsttagare mer än höginkomsttagare. Vi står för en politik som ska driva miljö- och klimatarbetet framåt. Vi kan tyvärr konstatera att regeringens budget för 2024 inte ger oss stöd i det arbetet, avslutar Louise Jeppsson (V).  

På bilden: Louise Jeppsson (V) ordförande i infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden