Nyheter

Internationellt möte om plast i Stockholm – med återvinning i fokus

I veckan samlas experter på plast och återvinning från ett tjugotal länder i Stockholm för att diskutera globala prioriteringar inom standardisering av plast. Sedan 2018 leder Sverige det internationella arbetet för standardisering av mekanisk och kemisk återvinning, som har till uppgift att utveckla gemensamma och globala standarder som ska bidra till en hållbar plastanvändning.

Standarder spelar en viktig roll för att uppnå globala hållbarhetsmål, eftersom de blir gemensamma spelregler som alla länder kan sluta upp kring. Det behövs nya standarder för att bland annat säkerställa kvaliteten på plasten, öka återvinningsgraden och minska plastavfall, och de standarder som finns sedan tidigare behöver uppdateras för att leva upp till de behov som finns i världen i dag.

–   Standardiseringen ger oss rätt verktyg för att motverka de plastföroreningar som finns på land och i hav, eftersom standarder ger tydliga riktlinjer och vägledning som omfattar hela plastvärdekedjan, som design, produktion, sortering och återvinning, säger Bledar Beqiri, projektledare på Svenska institutet för standarder, SIS.

På mötet, som pågår den 25 – 29 september, kommer stort fokus att läggas på plaståtervinning. Ett flertal experter medverkar, bland annat Kristin Geidenmark Olofsson, specialist på plast och cirkulär ekonomi vid IVL Svenska Miljöinstitutet, Nazdaneh Yarahmadi, forskningschef vid enheten för cirkulär och hållbar materialåtervinning på RISE, Debra R Wilson, Material Science Director på Berry Global och Achim Ilzhöfer, Global Circular Economy Manager på Covestro.

Återvinningen av plast måste öka kraftigt för att nå målsättningen om en mer hållbar plastanvändning. EU-kommissionen har beställt ett stort antal nya standarder som ska vara klara 2025 för att öka möjligheterna att återvinna plast, en högprioriterad fråga i EU:s arbete med att nå klimatneutralitet. Även globalt lyfts standarders viktiga roll fram.

Vid besöket kommer den internationella delegationen även att besöka Site Zero i Motala, som räknas som världens största och mest avancerade sorterings- och återvinningsanläggning för plastförpackningar, och som invigs i november.

Foto: 🌸♡💙♡🌸 Julita 🌸♡💙♡🌸