Nyheter

Malmö stad och LFM30 signerar Klimatkontrakt Malmö

Imorgon signerar Malmö stad och LFM30 Klimatkontrakt Malmö. Då LFM30 representerar över 200 ansluta aktörer är detta ett stort steg i riktning mot ett klimatneutralt Malmö 2030.

LFM30 (Lokal Färdplan Malmö 2030) är en medlemsdriven organisation som samlar över 200 anslutna aktörer inom bygg-, anläggnings- och förvaltningssektorn. LFM30:s lokala färdplan går 15 år före Fossilfritt Sveriges nationella färdplan.

Bolagen åtar sig vara klimatneutrala till 2030, därefter klimatpositiva. Alla anslutna Byggherrar åtar sig dessutom att starta minst ett klimatneutralt projekt senast 2025. Varje år redovisar bolagen sina åtaganden för att säkra att kraven efterlevs.

Klimatkontrakt Malmö är ett initiativ som lanserades för att Malmö ska nå klimatmålen och mobilisera Malmös klimatarbete även utanför kommunens rådighet.

I dagsläget kan företag, akademi och organisationer signera Klimatkontrakt Malmö och därigenom bidra med olika klimatinsatser. I gensvar åtar sig Malmö stad att möta upp dessa åtaganden genom lokala beslut och pådrivning av den nationella och europeiska politiken för att säkerställa att Malmö är en föregångare i klimatarbetet.