Nyheter

Svefa stärker sitt erbjudande inom hållbar stadsutveckling

Svefa fortsätter att stärka och utveckla sitt erbjudande inom strategisk och hållbar stadsutveckling genom att rekrytera Lars Berglund. Rekryteringen görs för att möta marknadens efterfrågan på högt kvalificerad och erfaren kompetens inom stadsutveckling.

Svefa har, med sin unika position och erfarna konsulter med specialistkompetenser, utvecklat en effektiv helhetsmodell för strategisk och stadsutveckling.

Med rekryteringen av Lars Berglund till enheten för strategisk stadsutveckling stärker Svefa sitt rådgivningserbjudande. Lars har omfattande erfarenhet av och djup förståelse för de strategiska och taktiska utmaningar som uppkommer i samband med kommunal exploateringsverksamhet och privat bostadsutveckling

Lars Berglund har medverkat i utvecklingen av träbyggandet i Sverige och besitter betydande erfarenhet från både kommunal exploateringsverksamhet och privat bostadsutveckling.

– Jag är mycket glad över att få hälsa Lars Berglund välkommen till Svefa. Lars erfarenhet och kompetens inom hållbart byggande kommer att tillföra ytterligare spetskompetens till vårt samhällsbyggnadserbjudande, säger Helena Dalhamn, Affärsområdeschef Svefa Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling.

Lars Berglund är mycket erfaren och kompetent inom hållbar samhällsbyggnad och fastighetsutveckling. Han är utbildad vid KTH till civilingenjör inom Lantmäteri. Lars har sedan tidigare erfarenhet från roller som exploateringschef Stockholms Stad, exploateringschef Haninge kommun samt som affärsutvecklingschef på NCC Boende och Folkhem Produktion AB. Han kommer närmast från en tjänst som affärsutvecklingschef och vice vd på Arvet Trä AB.

Lars Berglund har redan tillträtt sin tjänst.