Nyheter

Hållbarhetsarbetet fortsätter – Inission ingår samarbete med South Pole

För att vidareutveckla sitt  hållbarhetsarbete ytterligare och ta ett större kliv mot sina klimatmål ingår nu Inission ett samarbete med South Pole.

– South Pole kommer att utbilda och guida oss i att utveckla och etablera arbetssätt och processer för att möta det nya CSRD-direktivet om företags hållbarhetsredovisning. Utifrån det nya direktivet kommer de att genomföra kvalitetssäkrade och kompletta GHG beräkningar inom scope 1, 2 och 3. Vi kommer även ta ansvar för våra oundvikliga utsläpp genom att stödja certifierade klimatprojekt utvecklade av South Pole, vilket i sin tur även bidrar till våra prioriterade globala hållbarhetsmål, säger Stefan Larsson ansvarig för produktionsutveckling på Inission.

South Pole jobbar för en framtid där klimatförändringar inte längre utgör ett hot mot livet på jorden. South Poles syfte är att skynda på övergången till ett klimatsmart samhälle genom att erbjuda en bred portfölj av tjänster och lösningar under hela klimatresan. Från beräkningar, målsättningar och reduktionsåtgärder till klimatfinansiering och kommunikation.

Den globala beräkningsstandarden GHG används för att skapa rätt förutsättningar för organisationers rapportering av både direkta och indirekta växthusgasutsläpp. Syftet med att dela in utsläppen i scope är att förtydliga från vilken del av värdekedjan utsläppen kommer ifrån och vilka åtgärder som behövs för att minska dem.

På bilden från vänster Mikael Grafström Sustainability Advisor South Pole, Stefan Larsson ansvarig för produktionsutveckling Inission och Marie Gustafsson Principal Consultant South Pole.

Foto: Inission