Nyheter

Gasturbiner redo att drivas med förnybart

Nästan två år efter den första provkörningen av förnybart bränsle, är nu konverteringen helt klar och driftsatt. Därmed är de två gasturbinerna i Malmö först ut i den svenska störningsreserven att drivas med bränsle som sänker koldioxidavtrycket.

 Det känns bra att vi har gått i mål med pilotprojektet. Det är ett stort och viktigt steg i rätt riktning, säger Mikael Nilsson, kraftverkschef.

Det omfattande projektet
 har inneburit en brant inlärningskurva.

– Eftersom vi är först ut inom Uniper, ja, till och med i världen, har vi inte kunnat dra nytta av tidigare erfarenheter på området. Vi har behövt försäkra oss om att anläggningen kan hantera det förnybara bränslet, HVO100, utan att ta någon skada och att bränslet går fram i de volymer vi önskar, säger projektledaren Georgiana Plostinar.

Normalt sett används dieselolja med fossilt ursprung för att driva gasturbinerna.

– Genom att använda förnybart bränsle reducerar vi koldioxidutsläppet till atmosfären med ett antal hundra ton per anläggning och år. Dessutom är värdena för bland annat stoft och svaveldioxid lägre,  fortsätter Mikael Nilsson.

Uniper har nio gasturbiner i Sverige
 som ingår i den svenska störningsreserven. Organisationen är nu redo att komma igång med konvertering av samtliga.

– Om allt går enligt plan har vi konverterat alla våra svenska gasturbiner till 2025, avslutar Mikael Nilsson.