Nyheter

36 miljoner kronor till den cirkulära ekonomin

19 nya projekt delar på 36 miljoner kronor – för hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi. En bred palett av aktörer har beviljats finansiering av RE:Source, för att utveckla allt från nya cementproduktionsprocesser och cirkulära logistikstjänster till att bygga hus av restprodukter från jordbruket.

Finansieringsmöjligheten var öppen för organisationer som vill utveckla ekonomiskt gångbara lösningar för mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi. De beviljade projekten visar på en bredd från olika branscher, med olika lösningar och olika konstellationer av problemlösare.

– Vi hittar hela 92 olika aktörer i de beviljade projekten och glädjande är att vi ser många branschöverskridande ansatser i såväl alla de ansökningar som skickades in, som i de beviljade projekten, säger Klas Cullbrand, innovationsledare för RE:Source.

Även ansatsen för hur man ska uppnå mer hållbar resursanvändning varierar. Tekniska lösningar i form av exempelvis nya drönare för näringsåterförsel till våtmarker och fermenteringsprocesser för upparbetning av livsmedelsrester möter förändrade arbetsmetoder inom byggsektorn, cirkulära logistiktjänster eller kraftsamlingar där offentlig och privat sektor samarbetar för ökad vattenreningskapacitet.

– Utlysningen attraherade även detta år ett stort antal sökande, vilket återigen pekar på det stora behovet av finansiering för att öka takten på den cirkulära omställningen som hela samhället måste ta sig an. Nu ser vi verkligen fram emot att följa och stötta dessa 19 projekt i deras viktiga resa, avslutar Klas Cullbrand.

Läs mer om projekten på:

RE:Source hemsida

Foto: rony michaud