Nyheter

Castellum behåller sin gröna märkning från Nasdaq

Castellum uppfyller åter alla villkor för att noteras som en grön aktie på Nasdaq Stockholm och är fortsatt ett av få stora fastighetsbolag i Norden som godkänns och klassificeras som en sådan.

– Genom Nasdaqs gröna klassning av Castellums aktie synliggör vi för investerarmarknaden att Castellums verksamhet driver på och gör skillnad i vår tids viktigaste utmaning och underlättar för investerare att göra medvetna val, säger Joacim Sjöberg, verkställande direktör för Castellum AB.

Syftet med Nasdaqs gröna märkning, Green Equity Designation, är att ge en ökad synlighet mot investerare som letar efter hållbara investeringar. För att uppfylla kriterierna som grön aktie ska minst 50 procent av omsättningen och 50 procent av investeringarna anses vara grönt och mindre än 5 procent av tillgångarna vara knutna till fossilt bränsle.

Varje år görs en granskning av bolagen som ansökt om Nasdaqs gröna märkning, Green Equity Designation. I år har Castellum anlitat analysföretaget S&P Global Shades of Green som extern part för granskning. S&P Global Shades of Green redogör för att 58 procent av omsättningen och 83 procent av investeringarna uppfyller kraven för att anses grönt.

– Intresset att investera hållbart har ökat markant de senaste åren. Det är glädjande eftersom gröna investeringar kommer att vara avgörande för att nå våra gemensamma globala klimatmål, säger Filip Elland, hållbarhetschef Castellum AB.

Foto: Sergei Tokmakov, Esq. https://Terms.Law