Nyheter

Industrins omställning i fokus under Primusdagen

Vilka utmaningar har industrin när de ställer om till en mer hållbar produktion? Industriaktörer och forskare möttes under Primusdagen för att diskutera vägval och strategier för att lyckas i skiftet till ny teknik och nya kompetensbehov.

Nya material, nya drivmedel, nya teknologier, nya tillverkningsmetoder … Industrins omställning till en mer hållbar produktion går snabbt och innebär stora förändringar för många.

Under Primusdagen berättade representanter från några av Sveriges stora industriföretag om sina utmaningar och vägval.

– Att vara nyfiken på att lära nytt – det är den viktigaste egenskapen hos våra framtida medarbetare, betonade kompetensstrategen Beatrice Svedberg från Scania Group i sin presentation om hur företaget möter framtidens kompetensbehov.

Helena Söderberg, miljöchef på Volvo Group Trucks fabrik i Tuve, beskrev hur företaget arbetar med hållbarhet i rullande produktion. Hur de får alla 3000 anställda att sträva mot samma mål och hur många små insatser gett stora resultat.

Satsar på reparationer

Forskningsingenjören David Lindell på GKN Aerospace förklarade hur de förlänger flygmotorkomponenters livslängd avsevärt genom att reparera dem. Och hur ny teknik ska göra det möjligt att återanvända ännu fler delar i en flygmotor.

En framtidsspaning om bilindustrins stora förändringar gavs av Peter Bryntesson, vd för Fordonskomponentgruppen (FKG). Han nämnde bland annat att cirka 40 000 ingenjörer i Västsverige behöver kompetensväxla för att klara omställningen till en elektrifierad fordonsflotta, en alltmer digitaliserad produktion, högre krav på cirkuläritet med mera.

Med människan i fokus

Doktoranden Linnéa Carlsson bjöd på glimtar och konkreta tips från hennes omfattande forskningsarbete om vilka utmaningar som chefer och andra ledningsfunktioner inom industrin upplever i omställningen till digitalisering i produktionen. Hennes avhandling handlar bland annat om varför människan bör vara i fokus när industrier ställer om till digital teknik.

Hur kan då forskarna bidra till att stötta industrin i de här stora utmaningarna? Primus programchef Lennart Malmsköld presenterade Primus tre fokusområden och gav exempel på projekt som pågår.

Företag och forskare mottog Primuspriset

En av dagens höjdpunkter var utdelningen av Primuspriset. Det delades i år ut till företagen och forskarna bakom projektet ”Artificial and Human Intelligence through learning (AHIL)”. Hela forskarteamet och representanter från Siemens och GKN Aerospace tog emot priset som designats och tillverkats av högskolans forskningsingenjör Niclas Berglund.

Många deltagare passade på att titta in i högskolans nya automationslabb på campus och under eftermiddagen hölls uppskattade demonstrationer av utrustning och pågående forskning och utbildningsprojekt på Produktionstekniskt centrum.

Röster om Primusdagen:

”Speciellt intressant idag var att höra om hur viktig interaktionen mellan människa och maskin är. Att inte glömma bort människorna när företag ska satsa på ny teknik.”

Catharie Grund, Underhållsingenjör, Volvo Cars

” Det är alltid intressant att komma till Produktionstekniskt Centrum. Vad jag vet är det den enda miljön där industriföretag och forskare kan jobba tillsammans med konkreta projekt. Idag är jag extra intresserad av att se och höra om CT-scannern som finns här.

Terho Sulkupuro, Knowledge Area Manager, SKF

”Jag blev nyfiken på högskolans kurser för yrkesverksamma och kommer att sprida det vidare till mina kolleger. Sedan är det alltid kul att se vad som händer på Produktionstekniskt centrum. Verksamheten här är imponerande.”

Anders Wikman, Inköpsledare, GKN Aerospace

Foto: Bruno