Nyheter

Centerpartiet: Den gröna omställningen i norra Sverige är viktig för hela landet

I norra Sverige sker just nu stora förändringar för en grön omställning. Nya industrier byggs och planeras, enorma investeringar görs. Här läggs grunden för Sverige som en modern, grön industrination i världsklass. Centerpartiet vill understryka hur viktig denna utveckling är.

Men utvecklingen måste välkomnas av hela Sverige. Det bör vara en självklarhet att ge berörda regioner de bästa förutsättningarna att dra nytta av industri satsningarna. Den gröna omställningen är viktigt för hela Sverige.

Det skriver Centerpartiet i ett pressmeddelande.

– Centerpartiet driver på för en snabbare utbyggnad av Norrbotniabanan. Det är självklart att möjligheten ska finnas till klimatsmart pendling från annan ort, men lika självklart måste de kommuner som erbjuder jobb också kunna erbjuda bostäder och ett gott liv. Risken är annars stor att det för norra Sverige uppstår en arbetsmarknad där anställda pendlar från avlägsna storstäder. Lönekuvertet tar de med sig, och skatten hamnar någon annanstans, säger Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå.

Centerpartiet vill se att ett flyttbidrag till delar av landet med särskilda behov av arbetskraft införs. Ett investeringsstöd som är riktat till bostadsbyggande i landsbygdskommuner är ett annat förslag från Centerpartiet.

– Betydande investeringar behöver göras i ett tidigt skede för att människor ska kunna bo här och rots sig i lokalsamhället. Det är därför avgörande att staten underlättar för de kommuner som har behov av att planera för att ta emot många nya invånare till följd av industri satsningarna, avslutar Carina Sundbom.

Foto: ros4860