Nyheter

CTEK går med i 2030-sekretariatet

Nu går CTEK med i svenska 2030-sekretariatet, för att bli en del av den rörelse som verkar för att Sverige ska nå sina uppställda klimatmål för transportsektorn – att 2030 uppnå en minskad klimatpåverkan med 70 procent jämfört med 2010.  

CTEK med huvudkontor i Vikmanshyttan i Dalarna är internationellt ledande inom lösningar för batteriladdning, huvudsakligen för fordon. Företaget meddelar nu sin medverkan som partner i 2030-sekretariatet, som samlar en bred rad av aktörer för att tillsammans driva på utvecklingen mot en fossilfri transportsektor. Fokus för 2030-sekretariatets aktiviteter ligger på bilen, bränslet och beteendet.

– Som ledande företag inom teknik för batteriladdning vill vi medverka till att transformationen av den svenska transportsektorn sker på bästa sätt och då handlar det mycket om att få fler att välja fossilfri bilåkning. Som partner i 2030-sekretariatet blir vi starkare och kan åstadkomma mer, säger Cecilia Routledge, chef för e-mobility på CTEK.

2030-sekretariatet bildades för snart tio år sedan då det nationella målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta preciserades. Syftet med sekretariatet är att säkerställa att 2030-målet verkligen uppnås.

– Sverige står inför en stor utmaning när fordonsflottan snabbt ska elektrifieras. CTEK spelar en viktig roll med sin företagsidé – och inte minst som kunskapsbärare – för att effektivisera omställningen. Som 2030-partner tillika samarbetspartners har vi nu ett starkt utgångsläge för att driva igenom rätt politiska prioriteringar och röja hinder för transportsektorns omställning. Vi ser mycket fram emot det kommande arbetet tillsammans! säger Maria Stenström, ansvarig för beteende- och mobilitetsfrågor på 2030-sekretariatet.  

CTEK har länge deltagit i den offentliga debatten, genomfört årliga undersökningar om medborgarnas inställning till att köra elfordon och deltar även i samarbeten för ökad kunskap och kompetens inom fordonsindustrin. Genom företagets medverkan i 2030-sekretariatet hoppas Cecilia Routledge att CTEK ska kunna bidra ännu mer.

– 2030-sekretariatet, med Mattias Goldmann i spetsen, har visat att det går att åstadkomma mer tillsammans. Nu hoppas vi på ett fördjupat samarbete med till exempel fastighetsägare som vill göra det lättare för bilister att välja fossilfritt, avslutar Cecilia Routledge.

På bilden från vänster: Cecilia Routledge, Maria Stenström