Nyheter

De vann Svenska Greenwashpriset 2023

På kort tid har de gjort flera allvarliga och alarmerande försämringar av miljö- och klimatpolitiken och vidhåller trots detta att de driver en ”ambitiös och effektiv” klimatpolitik. Nu vinner svenska regeringen Svenska Greenwashpriset 2023.

Jordens Vänner delar årligen ut Svenska Greenwashpriset till företag, organisationer eller makthavare som skapat sig en överdrivet grön image med hjälp av vilseledande marknadsföring. Allmänheten nominerar och röstar fram vinnaren. De nominerade som i år gick vidare till omröstningen var svenska regeringen, Svenska kyrkan och Preem. Syftet med priset är att belysa problemet med greenwashing.

Vinnaren av årets pris tillkännagavs under eftermiddagen på Bokmässan i Göteborg. I samband med prisutdelningen arrangerade Jordens Vänner ett panelsamtal om greenwashing och årets tre kandidater.

Så här kommenterar Jordens Vänners ordförande Nastaran Zargari årets vinnare:

– Att svenska regeringen tar hem Svenska Greenwashpriset visar på att det är dags att de svarar på hur de ska hjälpa Sverige genom klimatkrisen. Regeringens klimatpolitik är otillräcklig, vi kommer varken klara våra egna åtaganden enligt klimatlagen eller de åtaganden vi har gentemot EU och FN. Trots löftena om effektiv och ambitiös klimatpolitik ökar regeringen aktivt utsläppen och förvärrar klimatkrisen. Samtidigt drar man ned på klimatanpassningsbudgeten.

Nastaran Zargari understryker allvaret i denna politik:

– Vi som klimaträttviseorganisation ser allvarligt på att svenska regeringen skjuter utsläppsminskningar på framtiden. Det får betydande sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser. Genom sin politik väljer regeringen att vara en del av problemet istället för att lyssna på forskarkåren och lösningar som framförs av gräsrotsorganisationer. 

Vinnarmotiveringen lyder:

”2023 års vinnare av Svenska Greenwashpriset, svenska regeringen, har på kort tid gjort flera allvarliga och alarmerande försämringar av miljö- och klimatpolitiken. Trots att forskarsamfundet varnar för en planetär kris med omfattande konsekvenser för allt liv på jorden till följd av klimatförändringarna väljer regeringen att riva upp styrmedel och stöd som tvärtom borde ha stärkts. Sedan den tillträdde har regeringen bland annat avvecklat Miljödepartementet, sänkt priset på fossila drivmedel, slopat bonus malus, ökat milersättningen, minskat anslagen till naturvård, gjort nedskärningar inom myndigheter som arbetar med klimatanpassning samt öppnar upp för gruvbrytning i känsliga naturområden och flaggar för ytterligare storskalig exploatering av skog och mark.”

”Trots detta hävdar representanter från regeringen att Sverige är och kommer att förbli ett föregångsland i den gröna omställningen. Om och om igen upprepar klimat- och miljöministern att regeringen vill driva en “ambitiös och effektiv” klimatpolitik och kommer att göra “allt de kan” för att nå de uppsatta klimatmålen. Det är illa nog att föra en politik som hotar mänsklighetens framtid. Men när regeringen dessutom, trots invändningarna från forskarsamfundet och klimatpolitiska rådet, hävdar att de för en “effektiv och ambitiös klimatpolitik” riskerar de dessutom att rasera vår tilltro till objektiva fakta och forskning. Därför blir regeringens uppenbara lögner så mycket allvarligare. Det är inte första gången Jordens Vänner nominerar en regering för dess grönmålning, men den nuvarande regeringen saknar motstycke. Aldrig någonsin tidigare har Sverige letts av en så klimatfientlig regering som Kristerssons. Därför är svenska regeringen en värdig vinnare av Svenska Greenwashpriset 2023.”

Årets två övriga nominerade var Svenska kyrkan som nominerats för sin ohållbara förvaltning och exploatering av skog, samt Preem som nominerats för sina fortsatta satsningar på gröna PR-kampanjer trots ökade investeringar i fossilintensiv verksamhet.

Läs mer om greenwashing