Nyheter

Vinnaren av Stockholms studentbostäders hållerbarhetsstipendium

Stockholms studentbostäder är stolta att meddela att mottagare av stiftelsens hållbarhetsstipendium 2023 är KTH-studenten Lars Mood. Lars Mood har visat ett stort engagemang för att göra gröna och hållbara val i vardagen och även för att inspirera andra att göra det.

– Vi vill rikta ett stort grattis till Lars och hoppas att stipendiet gör honom ännu mer motiverad att arbeta för att studenter ska anamma ett hållbart sätt att leva. Vi vill samtidigt tacka övriga som sökte stipendiet. Det är tydligt i ansökningarna att många unga lever hållbart och verkligen engagerar sig i frågan. Det är väldigt uppmuntrande att se, säger Mattias Carrass, vd på Stockholms studentbostäder.

Intresset för Stockholms studentbostäders hållbarhetsstipendium var över all förväntan, mer än 1 000 studenter sökte stipendiet. Lars Mood, som läser till civilingenjör maskinteknik på Kungliga tekniska högskolan, KTH, får stipendiet för att han har utmärkt sig med en stor passion för en hållbar livsstil.

– Det känns fantastiskt att vinna. Jag sökte stipendiet på grund av mitt stora engagemang för hållbarhetsfrågor, något som jag tror härstammar från min uppväxt nära naturen och min oro för de miljöproblem som min generation har vuxit upp med. Jag tror att det är viktigt att arbeta tillsammans för att uppnå en mer hållbar framtid, säger Lars Mood.

Hos Stockholms studentbostäder är hållbarhet ett prioriterat område och något stiftelsen arbetar med inom flera områden. Syftet med stipendiet är att öka medvetenheten bland studenter och bidra till förändring genom att främja en hållbar livsstil. Med 10 000 studenter som hyresgäster finns det stor potential att påverka och bidra till förändring.

– Det här är unga personer som snart ska ut i arbetslivet, och som kommer att spela en nyckelroll när det gäller att möta framtidens klimatutmaningar. Vi inom företaget gör flera satsningar för en mer hållbar fastighetsförvaltning och nyproduktion, och kan vi även engagera och få med oss studenterna i att leva mer hållbart så finns det en stor potential att påverka i positiv riktning. 10 000 studenter kan göra skillnad, avslutar Mattias Carrass.

Om stipendiet:

Stockholms studentbostäders hållbarhetsstipendium är en satsning för att stödja studenter under studierna och lyfta den viktiga frågan om hållbarhet och därmed öka engagemanget kring hur man kan agera hållbart i vardagen. Hållbarhetsstipendiet på 10 000 kronor delas ut i samarbete med Karriärföretagen och tilldelas en student vid universitet eller högskola som agerar hållbart i vardagen.