Nyheter

Consids klimatmål godkända av SBTi

Science Based Targetsinitiative (SBTi) har godkänt Consids klimatmålDärmed sällar sig Consid till de företag i världen som ligger i framkant när det gäller bekämpningen av klimatförändringarna.

–Vi är otroligt stolta och glada över att våra mål nu är godkända. Det har varit en lång process. Eftersom vetenskapligt baserade mål har blivit en globalt erkänd standard för företag som har som mål att minska koldioxidutsläppen, är åtagandet till SBTi en självklar del i Consids klimatarbete, säger Nathalie Besèr, hållbarhetsansvarig på Consid. 

Initiativet Science Based Targets initiative är ett samarbete mellan FN:s Global Compact, World Resource Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF) och Carbon Disclosure Project (CDP). Målet med initiativet är att göra det möjligt för företag att vidta snabba klimatåtgärder genom att sätta upp ambitiösa mål för att minska växthusgasutsläppen. Företagens mål betraktas som vetenskapligt baserade om de följer Parisavtalet, där målet är att begränsa den globala uppvärmningen till högst 2 °C över den förindustriella nivån, med ytterligare insatser för att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C.

Consid rapporterar alltså till SBTi och har nu fått målen godkända. Att minska utsläppen för att motverka klimatförändringarna har länge varit en del av Consids hållbarhetsarbete, vid sidan av företagets sociala hållbarhet.  Consids åtgärder för att minska utsläppen stöder Parisavtalets, som har som mål att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 °C över den förindustriella nivån.

Consid kommer att:  

minska de absoluta utsläppen av växthusgas (GHG) i scope 1 och 2 med nära 30 procent senast 2027 jämfört med nivån 2021   

minska de absoluta utsläppen av växthusgas (GHG) i scope 3 med nära 30 procent senast 2027 jämfört med nivån 2021  

Bland annat minskar företaget sina utsläpp genom att helt gå över till närproducerad, förnyelsebar och fossilfri el via Bixia. 100 procent av företagets kontor ska köpa sin el från Bixia inom tre år. Företagets all teknik återvinns via företaget Inrego och rese- och bilpolicyn har blivit striktare.

– ­För oss är det en självklarhet att vi gör allt vi kan för att bekämpa klimatförändringarna. Våra ambitiösa mål har nu godkänts av SBTi som är vetenskapligt baserade och i linje med FN:s globala 1,5 graders mål. Det är en viktig milstolpe i vår resa mot ett ännu mer hållbart Consid där vi, tillsammans med våra kunder och leverantörer, ska verka för signifikant lägre CO2 utsläpp och därmed möta våra långsiktiga mål, säger Peter Hellgren, vd Consid. 

Consid investerar också i ny teknik vad gäller koldioxidavskiljning och lagring (CCS, även om det inte får räknas in i rapporteringen till SBTi. En viktig del av EU:s klimatpolitik är att satsa på koldioxidavskiljning och lagring, så kallad Carbon Capture and Storage, CCS. Globalt finns ca 20 större anläggningar i drift. Tekniken är fortfarande under utveckling och statliga medel finns avsatta för nationella projekt.Consid har valt att investera i Climeworks som har sin anläggning på Island.

– Nu när vi fått våra SBTi-mål godkända har Consid ytterligare stärkt sin position på marknaden. Våra kunder fokuserar allt mer på hållbarhet, det är en utveckling som bara kommer att fortsätta. Vi är stolta över att Consid ligger i framkant vad gäller hållbarhet, men vi är samtidigt ödmjuka inför den utmaning det innebär att nå målen, avslutar Peter Hellgren. 

Foto: Naomi Booth