Nyheter

De vann i första upphandlingen med Klimatspararna

Energieffektiviseringsföretagen (Eneff), Sustainable Innovation och Fastighetsägarna Stockholm står bakom Klimatspararna, en ny klimatsmart upphandlingscentral för den privata sektorn. Under året har Klimatspararna jobbat specifikt med energieffektiva tvättstugor i bostadsrättsföreningar och kan nu stolt presentera Entema Service och Entreprenad AB som vinnare av den första upphandlingen.

Upphandlingen är historisk på flera sätt då det även för första gången ställdes krav på att vara auktoriserad inom energieffektivisering.

Spara energi och pengar i tvättstugan med Entema Service och Entreprenad AB

Klimatspararna är en ny klimatsmart upphandlingscentral för den privata sektorn. Det är en tjänst som genomför upphandlingar för flera bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare samtidigt vilket gör det enklare, billigare och bättre. Genom välformulerade, högt ställda krav på leverantörer levereras energieffektiva produkter och installationer med bra kvalitet. Under året har fokus legat på energieffektiva maskinparker till tvättstugor i bostadsrättsföreningar i Stockholmsområdet.

– Energi har som alla vet blivit dyrare och är idag en av de stora utgiftsposterna för bostadsrättsföreningar. Finns det en tvättstuga så står den ofta för merparten av elanvändningen! Där har man verkligen en möjlighet att minska kostnaderna. En nyare torktumlare sänker energikostnaden med 60% per år, och ett nytt torkskåp kan spara så mycket som 71%, säger Lotta Bångens, VD, Energieffektiviseringsföretagen (Eneff).

I september stod det klart att Entema Service och Entreprenad AB står som vinnare i denna första upphandling via Klimatspararna.

– Entema har under alla sina verksamma år ägnat stort fokus åt energieffektivisering och ser det som en rolig utmaning att kunna få kunder att tänka om vad det gäller ekonomi, miljö, energi. Initiativet med gemensam upphandling för den målgruppen tycker vi är bra och det kommer hjälpa styrelsemedlemmar som ofta inte har så goda kunskaper på området, säger Johan Wänglund, vd Entema.

Auktoriserade inom energieffektivisering – ett krav

Upphandlingen är historisk på flera sätt då det även för första gången ställdes krav på att vara auktoriserad inom energieffektivisering för att kunna delta. Intresseorganisation Eneff startade 2017 en auktorisation för företag som erbjuder energieffektiva tjänster och produkter. Auktorisationen säkerställer att företagen levererar dessa tjänster och produkter till kunderna på ett tydligt sätt, med hög kvalitet samt med klimatet och kundens bästa för ögonen. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som får företagen att sticka ut på en snabbt växande energieffektiviseringsmarknad.

– Vi ser mycket positivt på Eneffs auktorisation, det är bra om slutkunden kan känna sig trygg med att leverantörerna har gått igenom en kontroll för att säkerställa att dom kan leverera rätt tjänster på rätt sätt. Entema vill göra rätt från början. Vi ansluter oss till denna och andra liknande certifieringar för att det är viktigt, och för att det på ett enkelt sätt visar upp att Entema jobbar energieffektivt och är med på det tåget,  fastställer Johan Wänglund.