Nyheter

Nu lanseras cementbranschens vässade färdplan

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari deltar vid lanseringen av cementbranschens vässade och uppgraderade färdplan för konkurrenskraft och nettonollutsläpp. Färdplanen visar hur cementproduktionen i Sverige kan nå nettonollutsläpp år 2030 med en tydlig tidplan för alla inblandade aktörer. Dessutom ska cementen inte bara nå nettonoll utan även bli en kolsänka.

Hela 4 procent av Sveriges nationella utsläpp av växthusgaser kommer från produktionen av cement. Att ställa om produktionen till nettonollutsläpp är med andra ord en av de viktigaste pusselbitarna för att lyckas genomföra Sveriges klimatomställning.

I cementbranschens färdplan från 2018 slog Heidelberg Materials (tidigare Cementa) fast att de vill nå nettonollutsläpp redan till 2030. En avgörande del för att lyckas är att få på plats en anläggning för koldioxidinfångning. Nu pågår byggandet av världens första cementfabrik med koldioxidinfångning i industriell skala i Norge, med driftstart om drygt ett år, vilket ger möjligheter för cementfabriken i Slite att fortsätta teknikutrullningen med en uppskalning som är fyra gånger så stor.

I den nya färdplanen finns en tidsplan som förtydligar vem som behöver göra vad för att branschen ska nå i mål.

– För att klara cementbranschens omställning behöver vi slå ett nytt svenskt rekord i tillståndsprocesser och samverkan. Den här färdplanen visar att det borde vara fullt möjligt. Cementbranschen är tydliga med vad de behöver för att tillsammans med hela svenska landslaget av skickliga myndigheter komma i mål i utsatt tid, säger Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.

Utöver målsättningen att nå nettonollutsläpp till 2030 kommer cementproduktionen dessutom utgöra en kolsänka, vilket skulle innebära minusutsläpp. Detta görs genom att även de biogena utsläppen från biobränslet fångas in.

– CCS-satsningen är en mycket viktig pusselbit för att Sverige ska nå sina klimatmål. Att ställa om Slitefabriken är också helt avgörande för att säkerställa konkurrenskraft och därmed att vårt samhälle har en tryggad försörjning av cement över tid, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige.

Under lanseringen diskuteras de politiska förslagen och målsättningarna med Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister, Karin Comstedt Webb, vice vd, Heidelberg Materials Sverige tillsammans med flera aktörer från värdekedjan och Malin Strand, projektledare för färdplanerna, Fossilfritt Sverige.

Moderator är Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.

Foto: LEEROY Agency