Nyheter

Det första klimatneutrala projektet inom LFM30

Siegel har under våren färdigställt ett flerbostadshus innehållandes 36 hyreslägenheter med villakvaliteter och två kommersiella lokaler. Huset går under namnet Mariastugan och ligger i Höllviken i Vellinge kommun.

Mariastugan diplomeras nu som det första klimatneutrala projektet inom LFM30!

Det har varit en lång resa från de första beräkningarna till färdigt klimatneutralt bygge i enlighet med LFM30 2021. En stor utmaning var det att jobba med nya material som Swerocks Ecobetong nivå 4 och en egenutvecklad träfasad med närodlad ek från Sinclairsholm i nordöstra Skåne som även gått igenom en brandtest på RiSe i Borås.

Tätt samarbete med materialleverantörer och producenter samt noga uppföljning på plats krävdes för att lyckas. Utöver det stora fokuset på klimatet får man aldrig glömma att vi planerar och bygger för att de boende ska trivas i huset! Detta har Siegel arbetat med mycket i tidigare projekt och så även i Mariastugan.

Här erbjuds en grön gård, utvalda material både interiört och exteriört, mobilitetsåtgärder samt en mångfald av delningsutrymmen som gästrum, bastu, pool, träningsrum, växthus, planteringslådor och verkstad. Hållbart byggande med kvalitet för de boende.