Nyheter

Historisk upphandling i energieffektivisering avgjord

Klimatspararna, en ny klimatsmart upphandlingsplattform för den privata sektorn, kan stolt presentera vinnaren av den första upphandlingen! Fokusområdet var tvättstugor och upphandlingen är historisk då det för första gången krävdes auktorisation inom energieffektivisering för att delta.

Klimatspararna är en webbaserad tjänst som genomför upphandlingar för flera bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare samtidigt. På så vis blir upphandlingen både enklare och billigare samtidigt som klimatnyttan säkerställs. Genom välformulerade, högt ställda krav levereras energieffektiva produkter och installationer med bra kvalitet. Bakom tjänsten står Energieffektiviseringsföretagen (Eneff), Sustainable Innovation och Fastighetsägarna Stockholm. Under året har fokus legat på maskinparker till tvättstugor i bostadsrättsföreningar i Stockholmsområdet.

– Energi har som alla vet blivit dyrare och är idag en av de stora utgiftsposterna för bostadsrättsföreningar. Finns det en tvättstuga så står den ofta för merparten av elanvändningen! Där har man verkligen en möjlighet att minska kostnaderna. En nyare torktumlare sänker energikostnaden med 60 procent per år, och ett nytt torkskåp kan spara så mycket som 71 procent, säger Lotta Bångens, vd för Energieffektiviseringsföretagen (Eneff).

Entema vinnare av första upphandlingen

Vinnaren av den första historiska upphandlingen är Entema Service och Entreprenad AB.

– Entema AB har under alla sina verksamma år ägnat stort fokus åt energieffektivisering och ser det som en rolig utmaning att kunna få kunder att tänka om vad det gäller ekonomi, miljö och energi. Initiativet med gemensam upphandling för den målgruppen tycker vi är bra och det kommer hjälpa styrelsemedlemmar som ofta inte har så goda kunskaper på området, säger Johan Wänglund, vd för Entema AB.

Upphandlingen är historisk då för första gången ställdes krav på att vara auktoriserad inom energieffektivisering för att kunna delta. Eneff startade 2017 en auktorisation för företag som erbjuder energieffektiva tjänster och produkter. Auktorisationen säkerställer att företagen levererar dessa tjänster och produkter till kunderna på ett tydligt sätt, med hög kvalitet samt med klimatet och kundens bästa för ögonen. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som får företagen att sticka ut på en snabbt växande energieffektiviseringsmarknad.

– Vi ser mycket positivt på Eneffs auktorisation, det är bra om slutkunden kan känna sig trygg med att leverantörerna har gått igenom en kontroll för att säkerställa att de kan leverera rätt tjänster på rätt sätt. Entema vill göra rätt från början. Vi ansluter oss till denna och andra liknande certifieringar för att det är viktigt, och för att det på ett enkelt sätt visar upp att Entema jobbar energieffektivt och är med på det tåget, fastställer Johan Wänglund.

Har din bostadsrättsförening en äldre maskinpark i den gemensamma tvättstugan? Passa på att byta ut den på ett kvalitetssäkrat sätt och spara både pengar och miljö:

Så går det till:

Skapa ett kostnadsfritt konto för er bostadsrättsförening och registrerar era fastigheter på Klimatspararna.se.

Följ stegen som för att anlita det vinnande företaget.

Är din bostadsrättsföreningen av de fyra första som skriver avtal så utgår ett bidrag på 25 000 kronor (inklusive moms) till er förening.

Klimatspararna finansieras med projektbidrag från Vinnova och Energimyndigheten.