Nyheter

Ecoclime genomför Energiresan med brf Blåkulla

HSB’s bostadsrättsförening Blåkulla nr 248 i Solna väljer att genomföra Energiresan – Ecoclimes metod för energieffektivisering i större bostadsfastigheter. I ett första steg, som påbörjas under fjärde kvartalet 2023 installeras Evertherm PRO, en kombination av Evertherm SEW och Ecocloud. Blåkulla beräknas minska sin energiförbrukning med 762 MwH/år – en betydande besparing som ökar investeringsutrymmet under hela systemets livslängd på 50 år.

Evertherm SEW återvinner värmeenergin i spillvatten och Ecocloud är ett smart styrsystem för fastigheter som optimerar energiförbrukningen i fastigheten. Med hjälp av de två lösningarna kan stora energibesparingar göras från dag ett. Minst 90 % av värmeenergin i spillvattnet återvinns, vilket gör att behovet av tillförd energi för uppvärmning minskar i motsvarande grad som den återvunna energin, samtidigt som effektbehovet minskas. Totalt sett ger detta en hävstångseffekt med ett förbättrat driftsnetto och ett förbättrat finansieringsutrymme för andra investeringar samt ett minskat klimatavtryck.

– Vi har tillsammans arbetat med vårt koncept Energiresan där vi tar ett helhetsgrepp över hela fastighetens energibehov över tid. Vi såg tydligt att en investering i en Evertherm-lösning i tidigt skede skulle frigöra kapital till andra kommande investeringar, säger Yvonne Westermark ansvarig för bostadsrättsföreningar på Ecoclime Group.

Kent Strömberg i föreningens styrelse menar att det känns bra att återvinna det de redan har betalat för:

– I en förening av vår storlek, byggd på 70-talet är utmaningarna stora och en av de större är att minska vår energianvändning för att kunna minska kostnaderna över lång tid. Investeringar som säkerställer långsiktigt hållbara lösningar är det vi eftersträvar och i det sammanhanget är Evertherm rätt lösning. Spillvatten har vi alltid till hands och kostnaden för att värma vatten är hög, det känns bra att kunna återvinna det vi redan betalt för. Samarbetet med Ecoclime har lett till att vi även ser över andra delar inom energiområdet med att energieffektivisera med en partner över tid.

Yvonne Westermark, menar att föreningen gör ett arbete värt att titta extra på:

– Det här är en stor och driven förening, varför det är extra kul och hedrande att vi fått förtroendet. Affären är även strategiskt viktig för oss som referens. Brf Blåkulla är en förebild för andra som nu kan se det direkta värdet av vad vi levererar. Vi är trygga med att Evertherm ger energibesparingar från dag ett och därmed pengar, dygnet runt året runt i många år framöver, något som är extra viktigt i tider av stigande räntor och höjningar på fjärrvärmepriser.

– Vi i föreningen har tagit ett strategiskt beslut att verka för att bli en klimatsmart förening och bli en förebild som gör att medlemmarna blir stolta samtidigt som värdet på föreningen stiger. Under denna energiresa är det viktigt att kommunicera med medlemmarna, säger Kent Strömberg ledamot i styrelsen för brf Blåkulla.

Läs mer om Energiresan, Evertherm SEW och den finansiella nyttan här.