Nyheter

Europas byggnader har föråldrade och ineffektiva fönsterlösningar – stora miljöbesparingar skulle kunna göras genom att uppgradera till modern standard

Text: Pilkington

Vi har möjlighet att göra skillnad i allt vi gör, eftersom vi alla har kraften att makechange™ – ett budskap som vi vill dela med oss av.

En stor andel av Europas byggnader har föråldrade och ineffektiva fönsterlösningar och stora miljöbesparingar skulle kunna göras genom att uppgradera dessa till den standard som erbjuds idag.

Mellan 2020 och 2030, skulle den sammantagna energibesparingen i Europa kunna bli 200 Mtoe (miljoner ton oljeekvivalenter) om takten av fönsterbyten till dagens moderna och energieffektiva glaskombinationer fördubblas. Det skulle också innebära att utsläppen av COkan minska med upp till 240 miljoner ton på 10 år.

Läs mer om detta i denna intressanta studie publicerad av Glass for Europe Glazing potential: energy savings and CO2 emission reduction’.

Pilkingtons produkter med lågenergi- och solskyddsbeläggningar minskar behovet av uppvärmning och nedkylning i en byggnad. Samtidigt tillgodoses kravet på dagsljus och utblick som är så viktigt för den som befinner sig på insidan av glaset. De senast utvecklade energi- och solskyddsbeläggningarna ger högt dagsljusinsläpp samtidigt som den inre miljön hålls lagom tempererad, utan att förbruka onödig energi för uppvärmning eller kylning.

Pilkington Suncool™ Q 60 är en produkt som i en två-glas isolerruta ger en ljustransmission (LT) på 60% och solenergitransmission (g-värde) på 27%. Detta unika förhållande mellan LT och g-värde ger bra förutsättningar för att nå byggbranschens hållbarhetsmål.

Sättet som glaset produceras på är så klart också viktigt för att minska nivån av inbäddad koldioxid. Genom att använda grön el och högre andel krossat returglas så minskas belastningen på miljön. Kan dessutom andra bränslen än de fossila användas, så minskar klimatavtrycket ytterligare.

Läs gärna mer om hållbarhet på vår hemsida och ladda ner EPD:er för våra produkter här.