Nyheter

XL-BYGG fortsätter sin satsning på certifieringar

XL-BYGG fortsätter med sin utvecklingsresa och att vara i framkant inom branschen. Som en av få rikstäckande byggvarukedjor kan man på certifierade anläggningar erbjuda ISO 9001, 14001 och 45001 samt träcertifieringarna FSC® och PEFC vilka båda verkar för ett mer ansvarsfullt skogsbruk.

XL-BYGG, som ingår i Mestergruppen, har en aggressiv strategi framåt och ska bland annat verka för att visa vägen på resan mot klimatneutralitet. Ett viktigt led i den utvecklingen är att arbeta med processer och stöd för ledning inom bland annat kvalitet och miljö.

– För vår del på lokal nivå var det oerhört viktigt när vi äntligen fick till vår FSC- & PEFC-certifiering 2022. Kort efter allting blev klart kunde vi med stolthet leverera certifierat virke och skivmaterial till en av våra största kunder och deras enskilt största projekt. Vi kan idag erbjuda ett komplett sortiment i vår leverans och service till alla våra kunder, säger Olof Nyberg, delägare på XL-BYGG Hans Anders.

Från XL-BYGG märker man sedan en tid tillbaka av en ökad förfrågan på certifieringar från både kunder, entreprenörer och byggherrar.

– Vi har under en längre tid märkt av i förfrågningar från våra kunder att Miljö och Virkes-certifiering är ett måste för att vara med i affären. Vi är givetvis nöjda med att fortsatt få vara en viktig samarbetspartner till alla våra kunder och där våra certifieringar spelar en stor roll. Internt håller vi både ISO- och virkescertifiering väldigt högt och det är något vi är stolta över att visa upp, fortsätter Olof Nyberg.

Byggsektorn i Sverige står idag för över 20% av de totala utsläppen av växthusgaser och för att minska utsläppen från byggbranschen behöver processerna bli mer hållbara. Det krävs bland annat ett mer cirkulärt tänkande och ett mer miljöanpassat byggande och XL-BYGG, har som byggmaterialhandlare, en viktig funktion att fylla.

– Allting vi gör bygger på långsiktighet, alltifrån våra lokala entreprenörer som verkar på den lokala orten till relationer med kunder och leverantörer. Därför känns det bra att vi är med och påverkar vår bransch och omvärld att göra rätt saker. Det handlar mycket om ett samarbete mellan de ledande aktörerna, säger Carl Littlewood, Kedjechef XL-BYGG.