Nyheter

Debatt: ”Offentliga aktörer behöver släppa den negativa inställningen till flyg och ställa krav på hållbara drivmedel i upphandlingar och resepolicyer”

”I artikeln Regionens flygutsläpp ökade med 885 procent – på ett år uppmärksammar Sydsvenskan och HD Region Skånes flygresor och klimatpåverkan från dessa. En hisnande utsläppsökning, kan tyckas. Men – som också framgår i artikeln – ökningen beror främst på att nutid jämförs med ett nedstängt pandemiår.”

Det skriver Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg och David Hild, vd Fly Green Fund i en debattartikel i Sydsvenskan:

”Målet är att flyget, precis som övriga trafikslag, ska nå netto noll i sina klimatutsläpp. Det är överenskommet på global, europeisk och nationell nivå. Dit kommer vi bland annat med elflyg, vätgasflyg, rakare flygvägar, nya flygplan och byte till hållbara flygbränslen. Europeiska unionen beslutade tidigare i år att inblandningsplikt av hållbart flygbränsle kommer att öka från 2 procent 2025 till 70 procent 2050. Utsläppshandeln skärptes också vilket kommer att innebära att kostnaden för att släppa ut blir mycket högre.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.sydsvenskan.se/2023-10-06/har-har-region-skane-full-radighet-over-om-de-ska-flyga-fossilt-eller-fossilfritt

Foto: Orna