Nyheter

Getinges mål för nettonollutsläpp godkända av SBTi

SBTi:s valideringsteam meddelar att Getinges kortsiktiga och långsiktiga mål ligger i linje med SBTi:s ramverk för 1,5-gradersmålet för att nå nettonollutsläpp 2050 eller tidigare. Därmed åtar sig Getinge att nå nettonollutsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan fram till 2050 från och med basåret 2021. 

– Att SBTi har godkänt våra mål är en viktig milstolpe på vår resa mot nettonollutsläpp, säger Mattias Perjos, VD och koncernchef för Getinge. Den globala hälso- och sjukvården står i dag för nästan 5 % av världens utsläpp av växthusgaser[1] och som ett globalt medtechbolag måste vi ta ansvar för våra utsläpp och den påverkan vi har på planeten.

På kort sikt åtar sig Getinge att minska de totala utsläppen av växthusgaser i scope 1 och 2 med 90 % till 2030 från och med basåret 2021, samt att minska de totala utsläppen av växthusgaser i scope 3 med 25 % inom samma tidsram.

Getinges långsiktiga mål är att bibehålla minst 90 % av de totala utsläppsminskningarna av växthusgaser i scope 1 och 2 från 2030 till 2050 och att minska de totala utsläppen av växthusgaser i scope 3 med 90 % till 2050 från basåret 2021.

Läs mer om Getinges mål:

här

Foto: Skyoverse