Nyheter

Clearlite Low-Carbon Glass

Sedan cirka ett år tillbaka har AGC producerat Clearlite Low-Carbon Glass – en ny typ av glas som minskar koldioxidavtrycket avsevärt. Idag erbjuder Ryds Glas det nya glaset för hela sitt sortiment – från isolerrutor och takfönster till räckesglas och inglasningar.

– Low-Carbon Glass är en ny basprodukt som vi kan erbjuda i samtliga applikationer. Vi har själva jobbat med att sänka vårt CO2-avtryck under en längre tid, och när även efterfrågan från våra kunder ökar på den här typen av produkter är det för oss helt naturligt att satsa på Low-Carbon Glass, säger Jörgen Häll, kvalitetsansvarig på Ryds Glas.

För att producera det koldioxidreducerade glaset tog AGC ett helhetsgrepp på hela tillverkningsprocessen, inte bara före och under produktion utan även hela vägen fram till kund. I detta fall Osby Glas som är Ryds Glas AGC-partner.

– När man tillverkar Low-Carbon Glass handlar det om ett nytt sätt att producera glaset på. Dels använder vi en annan typ av soda som emitterar mindre koldioxid, dels har vi elektrifierat smältningsprocessen av sanden. Vi köper också in mer grön energi samtidigt som vi minimerar mängden transporter i vårt flöde. Sist men inte minst ökar vi mängden återvunnet glas, och här har vi en dialog med Ryds Glas om att samarbeta kring återvunnet glas från deras glasmästerier. Det är en viktig del i utvecklingen, säger Ivar Nilsson, IBP Manager Scandinavia på AGC.

Sänker utsläppen med 40 procent

När man väljer Low-Carbon Glass minskas koldioxidutsläppen markant, och i en tid där hållbarhetsfrågan väger högre än någonsin är glaset ett efterfrågat alternativ på marknaden.

Genom att använda Low-Carbon Glass kan man sänka klimatavtrycket för hela byggnaden vilket i sin tur innebär att det blir lättare att uppnå olika miljöcertifieringar. Exempelvis Miljöbyggnad och BREEAM.

– En annan fördel med Low-Carbon Glass är att användningsområdena är densamma som för konventionellt glas. Det innebär att glaset går att använda i alla möjliga projekt och glaset går att få som både härdat glas, lamellglas eller som vanligt glas i olika tjocklekar. Samtidigt är det ingen estetisk skillnad mellan Low-Carbon Glass och vanligt glas, och det finns heller ingen skillnad i tekniska egenskaper, fortsätter Ivar Nilsson.

– Med Low-Carbon Glass minskas koldioxidutsläppen med hela 40 procent vilket gör glaset till ett naturligt val när hållbarhet och miljömål sätt i fokus. Vi är glada för samarbetet med AGC som visar att vi gemensamt kan göra skillnad, avslutar Jörgen Häll.