Nyheter

Gjuteriet belönas med Malmö stads Stadsbyggnadspris 2023

Kockumsvarvets gamla gjuteri har fått nytt liv och genom det får ett historiskt landmärke leva vidare i Malmö. I år har juryn också delat ut ett hedersomnämnande till Hippodromen för att uppmärksamma särskilda insatser för att utveckla Malmös livsmiljöer.

Prisutdelningen ägde rum idag på Rosengårdsbiblioteket.

– Både Gjuteriet och Hippodromen har genomsyrats av ett hållbarhetstänk från start till mål, där återbruk och bevarandet av kulturellt viktiga miljöer varit helt centralt. Byggnaderna bär på lång historia men har på ett föredömligt sätt lyckats möta nutida behov och skapat nya mötesplatser för Malmöborna, säger Stefana Hoti (MP), ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.

Juryns motivering för stadsbyggnadspriset

”Genom en rad tydliga och klokt avvägda grepp har Kockumsvarvets gamla gjuteri inte bara återbrukats, utan också upphöjts som det för staden viktiga kulturarv det är. Den nya trästommen som rymmer byggnadens innandöme och funktioner har delvis hängts upp i den gamla traversen, vilket ger den en ny funktion, skapar en äkthet och samtidigt håller husets bottenvåning öppen från bärande konstruktioner. Husets fyra fasader har fått nya tillägg på insidan respektive utsidan utifrån deras skick, vilket ger en intressant blandning av gammalt och nytt, både interiört och exteriört. Byggnaden har en stark rumslighet med stort ljusinsläpp där känslan av gammal industrihall inte gått förlorad. Väl avvägda tillägg av fönster i bottenvåningen skapar kontakt mellan byggnaden och platsen framför huset med sittplatserna längs fasaderna. De publika sociala ytorna, innebär viktiga tillskott till stadslivet. Ombyggnadens höga miljömässiga ambitioner och grad av återbruk är förebildlig!”

Juryns motivering för hedersomnämnandet

”En redan älskad stadsteater har fått ett nytt gränssnitt till staden genom att åter vända sig mot gatan och skapa kontakt med stadslivet, vilket främjar engagemang och möten. Nya möjligheter för teaterns verksamhet har skapats i förbisedda mellanrum, med inbjudande, robusta och sociala publika ytor. De valda färgerna och materialen skapar ett mjukt uttryck med en blandning av rått och bearbetat och har återbruk och hållbarhet som bärande tanke. Ambitionen har varit att riva minimalt och komplettera med specialritade detaljer. Genom den varsamma renoveringen av Hippodromen har staden fått en pånyttfödd kulturbyggnad som bidrar till stads- och kulturlivet.”