Nyheter

Historiskt kontrakt mellan kommun och företag

Kristianstads kommuns redan aktiva klimatarbete tog idag ett stort kliv framåt genom att de första lokala klimatkontrakten signerades. Det var Smekab Citylife, Länsförsäkringar Göinge Kristianstad, Knauf Danogips, Skanska Hus Syd distrikt Östra Skåne och Consid AB som skrev under de historiska kontrakten med kommunen.

Alla företag och organisationer med verksamhet i Kristianstads kommun som vill bidra till den lokala klimatomställningen och som uppfyller förutsättningarna, kan skriva under ett lokalt klimatkontrakt. Företaget bestämmer själv sina egna åtagande. Syftet med att skriva lokala klimatkontrakt är att tydligt visa på vad som görs, och vad som behöver göras, för att minska påverkan på vårt klimat.

– Vi har ett starkt näringsliv i Kristianstad och många företag är föregångare i klimatomställningen. Detta vill vi lyfta och synliggöra genom de lokala klimatkontrakten, säger Camilla Palm (M), kommunstyrelsens ordförande i Kristianstads kommun.

De lokala klimatkontrakten hjälper till att synliggöra utmaningar och framsteg i kommunen för minskad klimatpåverkan. Anslutna företag skapar tillsammans med kommunen en arena för samarbete. Målet är att takten i omställningen lokalt gynnas och ger undertecknande företag en plattform för kunskapsutbyte, samarbete och kompetensutveckling. Alla företag som skriver under ett lokalt klimatkontrakt är en nyckelaktör i klimatomställningen i Kristianstads kommun.

– Det har varit ett oerhört stort intresse från näringslivet att signera lokala klimatkontrakt och det är fantastiskt glädjande att fem företag nu har undertecknat de första, och därmed historiska, lokala klimatkontrakten med Kristianstads kommun, säger Linnéa Skoogh, projektledare på Kristianstads kommun.

Tillsammans med 22 andra kommuner ingår Kristianstads kommun sedan hösten 2021 i innovationsprogrammet Viable Cities. Varje år signerar kommunen ett nationellt klimatkontrakt med Viable Cities och involverade myndigheter för att snabba på utvecklingen av klimatneutrala städer. De lokala klimatkontraken är nästa steg för att säkerställa en hållbar framtid i Kristianstad där vi alla kan leva och må bra inom planetens gränser.

Redan nu finns det flera företag som är klara för när Kristianstads kommun signerar lokala klimatkontrakt nästa gång. Det tillfället blir den 14 december 2023.

Gruppbild från vänster: Katariina Raivio Pålsson (Knauf Danogips), Magnus Lund hållbarhetschef Kristianstads kommun), Camilla Lidgren (Knauf Danogips), Roger Olofsson (Consid AB), Jenny Andersen (Smekab Citylife), Camilla Palm (M, kommunstyrelsens ordförande), Niklas Larsson (Länsförsäkringar Göinge Kristianstad), Linnéa Skoogh (projektledare Klimatneutrala Kristianstad) och Christer Persson (Skanska Hus Syd distrikt Östra Skåne).