Nyheter

Enviro har utvecklat ny typ av återvunnen kimrök

Scandinavian Enviro Systems har tagit fram en ny typ av återvunnen kimrök med förbättrade dispergeringsegenskaper. Den nya typen av kimrök har utvecklats för att möta efterfrågan från däck- och gummiindustrin.

Den nya typen av kimrök framställs sedan en tid tillbaka vid Enviros anläggning i Åsensbruk och har fått egenskaper som innebär att den ges bättre möjligheter att koppla till andra kemikalier och ingredienser vid tillverkning av till exempel däck och gummidetaljer.

Tack vare förbättrad dispersion hos den nya typen av återvunnen kimrök kan slutprodukter såsom gummi, däck, plast och pigment potentiellt produceras med ett jämnare och bättre utfall. I förlängningen skulle denna förbättring kunna resultera i att den nya typen av kimrök kan ersätta en större mängd jungfrulig kimrök (högre substitutionsgrad) i flera olika applikationer.

Den nya typen av kimrök riktar sig till kunder och applikationer där återvunnen kimrök med förbättrade dispergeringsegenskaper kan bidra till förbättrad prestanda hos gummiblandningen.

Enligt den ISCC-certifiering som Enviro erhållit ger ett användande av bolagets återvunna kimrök en minskning av koldioxidutsläppen med upp till 93 procent jämfört med nyttjande av motsvarande mängd jungfrulig kimrök.