Nyheter

Världens första metanoldrivna containerfartyg nu i Göteborgs hamn

Under tisdagseftermiddagen anlöpte ett minst sagt unikt fartyg Göteborgs hamn för första gången. Containerfartyget Laura Maersk som nu ligger till kaj drivs på biometanol, vilket innebär ett stort steg mot netto noll växthusgasutsläpp.

– Det här fartyget är en viktig milstolpe för sjöfartens gröna omställning, men det är också bara början. Vi kommer att få se ytterligare närmare 200 metanoldrivna fartyg på världshaven väldigt snart, säger Therese Jällbrink, Head of Renewable Energy på Göteborgs Hamn AB.

Laura Maersk som döptes i Köpenhamn den 14 september är startskottet för den globala rederijätten Maersks storsatsning på förnybar metanol som fartygsbränsle. Laura Maersk må vara först ut, men rederiet har ytterligare 25 metanolfartyg beställda för leverans mellan 2024 och 2027.

– A.P. Møller – Maersk har som mål att uppnå netto noll växthusgasutsläpp före 2040, och vi är glada att samarbeta med Göteborgs hamn. Våra partners hjälper oss att nå våra ambitiösa, gröna mål och att säkerställa en dörr-till-dörr-tjänst för våra kunder som hjälper dem att minska sin koldioxidavtryck i sina värdekedjor. Ingen kan ta itu med denna uppgift ensam, och vi behöver starka partners för att den gröna omställningen av sjöfarten ska lyckas i tid, säger Birna Odefors, Nordic Managing Director på A.P. Møller – Maersk.

Maersk är inte ensamma om att investera stort i förnybar metanoldrift. Fler rederier har beställt fartyg – totalt är uppåt 200 fartyg under produktion eller ombyggnad för metanoldrift, varav cirka 125 är containerfartyg.

Therese Jällbrink är Head of Renewable Energy på Göteborgs Hamn AB och välkomnar Maersks och övriga rederiers storsatsningar som hon menar också sätter nödvändig press på övriga parter i värdekedjan:

– Produktionen av förnybar metanol måste öka och kostnadsgapet mellan fossila- och förnybara bränslen måste minska. Det ligger ett ansvar på allt ifrån producenter, policymakare, internationella sjöfartsorganisationer, hamnar och transportköpare. Alla måste steppa upp och det krävs att vi fortsätter driva på utvecklingen tillsammans, säger Therese Jällbrink.

Från och med 2024 inkluderas sjöfarten in i EU:s utsläppshandel, vilket leder till ett minskat kostnadsgap. De kommande åren skärps också regelverken från både EU och den internationella sjöfartsorganisationen IMO som nyligen skärpte målet från 50% till netto noll växthusgasutsläpp 2050 för sjöfarten. Innan dess ska emissionerna reduceras stegvis enligt IMO:s trappa.

Från Göteborgs Hamn AB:s sida arbetar man med att skapa förutsättningar och incitament för omställningen. En viktig del är att säkra tillgång på förnybara bränslen, och hamnen har målsättningen att bli Skandinaviens största hubb för förnybar energi. Förnybar metanol ses som en nyckelkomponent i bränslemixen.

Hamnen var först i världen med nödvändiga driftsföreskrifter för storskalig bunkring av metanol redan under förra året, då man också genomförde en världsunik metanolbunkring från fartyg till fartyg. Idag är en av hamnens bunkeraktörer redo att bunkra metanol, ytterligare en aktör har alla förutsättningar på plats under slutet av 2023. Hamnen har också nära samarbete med aktörer i produktionsledet för att säkra tillgång på förnybar metanol i hamnen.

Efter lossning och lastning i Göteborgs hamns containerterminal som driftas av APM Terminals, seglar Laura Maersk vidare mot Bremerhaven under onsdagen. Nästa vecka är hon tillbaka i Göteborgs hamn igen.

Om Laura Maersk:
Lastkapacitet: 2136 TEU (tjugofotscontainrar)
Längd: 172 meter
Bredd: 32,2 meter
Djupgående: 11 meter
Maxfart: 17,4 knop
Fartygets namn ”Laura”, är nedärvt av rederiets allra första ångbåt från 1886. Detta fartyg var det första som bar den vita sjuuddiga stjärnan som senare skulle bli A.P. Møller – Maersks logotyp. Likt dagens Laura Maersk hade fartyget betydande inverkan på sjöfartsbranschen.

Om biometanol som fartygsbränsle:
Biometanol är ett förnybart bränsle framställt av biogen, återvunnen koldioxid. Ur ett livscykelperspektiv så innebär det att ingen ny koldioxid släpps ut vid förbränning. Idealt kan koldioxidutsläppen minska med uppåt 95% jämfört med konventionella fartygsbränslen.