Nyheter

Aura Light ansluter sig till Science Based Targets initiative

Nu tar Aura Lights nästa steg i sitt  hållbarhetsarbete och ansluter sig till Science Based Targets initiative. Science Based Targets (SBTi) är ett partnerskap mellan Carbon Disclosure Project (CDP), The United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund For Nature (WWF)

Syftet med SBTi är att få privata aktörer att genom systematiskt arbete minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med Parisavtalet och 1,5-gradersmålet.

– Vi har satt tydliga mål i Scope 1 och 2 om att halvera våra direkta utsläpp i verksamheten till 2030. Utöver anslutningen till SBTi arbetar vi aktivt med hållbarhetsfrågor som berör hela värdekedjan. Störst möjlighet att påverka har vi genom att säkerställa att så energieffektiva och smarta belysningslösningar som möjligt installeras på marknaden. 90 % av vår klimatpåverkan sker nämligen under produkternas användningsfas, förklarar Henrik Håkansson, VD på Aura Light. 

Utöver SBTi-målen har Aura Light implementerat hållbarhetsmål kopplade till Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Mål 7, 9 och 12 handlar om att bidra till grön energi, innovation och hållbar konsumtion och produktion. Inom dessa områden kan Aura Light bidra.

– Vi har till exempel ett mål om att öka energieffektiviteten hos våra produkter från ett genomsnitt om 120 lumen per watt till 140 samt att öka andelen produkter med smart styrning för att säkerställa att det inte lyser i onödan, berättar Henrik.   

Med egen produktionsenhet i Vimmerby, Sverige, och med en nära relation till våra kunder kan vi också hjälpa till med ombyggnadsprojekt som innebär att kunden behåller delar av sin belysningslösning, men uppgraderar den till den senaste tekniken. På detta sätt återbrukas det som går att återbrukas samtidigt som belysningen energieffektiviseras.

– Vår viktigaste uppgift är att stötta och vägleda våra kunder till hållbara val inom belysning. Det innebär både ekonomiskt lönsamma val med låg energiförbrukning, men det handlar också om att skapa ett gott ljus för välmående och hälsa, avslutar Henrik.  

Foto: Joe