Nyheter

En hållbar gård för många generationer framåt

I dryga 18 månader har de boende i tre fastigheter vid Nobelvägen i Malmö levt med en byggarbetsplats som granne, när tre gårdar blivit en i ett av HSB Malmös mest ambitiösa och hållbara renoveringsprojekt hittills.

Mynten 3, 6 och 8 är fastigheter från 30-, 40- och 60-tal. Men tidens tand och en gammal konstruktion som lappats och lagats de senaste 50 åren innebar att de två underjordiska garagen under gården behövde renoveras.

– Nu har vi byggt bort skadorna, och säkrat fastigheterna och gården för framtiden, säger HSB Malmös projektledare Jörgen Åkesson.

I samband med att gårdarna grävdes upp för att renovera garagen fanns alltså skäl att planera en helt ny innergård för de tre fastigheterna. Utmaningen var att ersätta de tre lummiga och gamla gårdarna med en lika charmig, men mer miljömedveten och funktionell, gård.

De tre gamla gårdarna har gett plats för en gemensam sammanlänkad gård, där de boende har tillgång till bland annat låsbara cykelförråd, odlingslådor, regnvattenstunnor för bevattning, lekplats, sittytor, och en väl tilltagen källsorteringsstation.

Måndagen den 9 oktober invigdes den nya gården, och äran att klippa bandet gick till hyresgästen Maj-Lis Pettersson, som bott i fastigheten sedan september 1972.

– Varför skulle vi någonsin vilja bo någon annanstans? Här finns allt vi kan önska, säger hon.

Hyresgästerna passade under invigningen också på att tacka bygglaget, som de tycker är fina grabbar som har gjort ett bra jobb. Men det råder inga tvivel om att det är skönt att projektet äntligen är klart.

– Det har varit en lång resa, och även om vi har haft tur med få direkta störningar, så har det ändå varit tufft för de boende. Ett stort tack till dem som tagit sig igenom det här minst sagt omfattande projektet, säger Marcus Johansson, chef för HSB Malmös hyresfastigheter.

Fokus för den nya gården har varit att öka trivsel, den upplevda trygghet och minska klimatpåverkan. Det har gjorts genom att öppna upp mellan tre gårdar, och skapa en sammangående yta som de tre fastigheterna kan dela.

– Jag hoppas att nuvarande och framtida hyresgäster kommer att kunna njuta av den här gården med dess nya kvalitéer, och göra det tillsammans i stället för åtskilda, fortsätter Marcus Johansson.

I projektet med den omfattande gårdsrenoveringen har HSB Malmö tagit del av en konsult från ingenjörs- och designföretaget AFRY, som klimatberäknat både när det gäller anläggning och skötsel enligt Lokal Färdplan Malmö 2030, lokala klimatmål som HSB Malmö är anslutna till.

– Vi har haft målet att återbruka så mycket det bara går. Bland annat har vi blandat i biokol i jorden för att inte behöva transportera bort användbar jord, säger Maria Nilsson, hållbarhetschef på HSB Malmö.

Att klimatkompensera genom att använda växtjord innehållande 12 till 15 procent biokol kan reducera CO2e-påverkan med 13 000 till 17 000 kilo. Det är ungefär 240 enkelresor med flyg mellan Malmö och Stockholm, enligt kalkylatorn Klimatsmart semester, som tagits fram av forskare vid bland annat Chalmers.

Biologisk mångfald har också varit en stor del i projektet. Blomningstider, växtval, sedumtak, insektshotell och fågelholkar har planerats tillsammans med Mark & Miljö.

– Extra roligt var det att det redan flyttat in ett par fåglar i holken, avslutar Maria Nilsson.