Nyheter

Fabege fortsatt på topplacering i GRESB

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) rankar årligen fastighetssektorn ur ett hållbarhetsperspektiv. I årets utvärdering uppnådde Fabege 93 poäng i förvaltningsportföljen och 98 poäng i projektportföljen av 100 möjliga för respektive del. Fabege får därmed högsta betyget, 5 stjärnor, och placeras på första plats inom sektorn kontor bland börsnoterade fastighetsbolag i norra Europa.

I årets utvärdering av GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) deltog 2 084 bolag från 75 länder, medelbetyget i undersökningen var 75 poäng. Rankningen utvärderar hållbarhetsarbetet ur tre perspektiv: miljöfrågor, sociala frågor och styrning.

– GRESB-resultatet för i år ser vi som ytterligare ett kvitto på att vi ligger i framkant med vårt ambitiösa hållbarhetsarbete. Vi har branschens lägsta energiprestanda, 73 kWh /kvm Atemp, och redan för tre år sedan hade vi miljöcertifierat hela beståndet och kunde som första svenska fastighetsbolag stoltsera med 100 procent grön finansiering, säger Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege.

Fabeges mål är att aktivt bidra till att Stockholmsregionen blir en än mer hållbar plats och har högt uppsatta mål för att framtidssäkra både fastigheter och kunderbjudandet över tid.

Några av Fabeges hållbarhetsmål:

Klimatneutral förvaltning år 2030.

Halvering av scope 3 i nyproduktion till 2030 (jämfört med 2019).

100 procent miljöcertifierad fastighetsportfölj.

100 procent grön finansiering.

Cirkularitetsindex om 20 procent vid större ombyggnationer.