Nyheter

Färdplanen visar – Svensk Betongs medlemmar klarar klimatmål

För fem år sedan lanserades Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft betongbranschen inom ramen för Fossilfritt Sverige med målet att sätta klimatneutral betong på marknaden 2030 samt att all betong ska vara klimatneutral 2045. I färdplanen från 2018 var målsättningen också att det senast 2023 skulle vara möjligt att halvera klimatpåverkan för betong till husbyggnation.

Nu är det målet uppfyllt.

– För 5 år sedan utlovade vi att det skulle vara möjligt att nå halverad klimatpåverkan för betong till husbyggnation till 2023. Nu kan vi visa att betongbranschen uppnått delmålet att tillverka betong med halverat klimatutsläpp. Men inte bara för betong till husbyggnad, det kan även uppnås i vissa anläggningskonstruktioner, säger Malin Löfsjögård, VD på Svensk Betong.

Den uppgraderade Färdplanen för klimatneutral konkurrenskraft presenteras för regeringen under förmiddagen. Färdplanen innehåller information om utvecklingen som sker inom betongbranschen, uppmaningar till politiker samt politiska hinder som behöver röjas för att nå färdplanens övergripande målsättningar till år 2030 och 2045.

– Vi i betongbranschen gör vårt jobb för klimatomställningen, nu är det dags för politiken att fatta beslut som möjliggör oss att nå hela vägen med Färdplanen, säger Malin Löfsjögård.

Stora byggbolag nyttjar klimatförbättrad betong

Stefan Ohlsson, ordförande för Svensk Betong samt VD på företaget Strängbetong: ”Vi och andra medlemsföretag inom Svensk Betong jobbar intensivt med att utveckla produkter som minskar betongens klimatpåverkan. Med stort engagemang men även allvarlig förpliktelse har många betongföretag gjort stora investeringar för att kunna uppnå Färdplanens delmål. Det visar hur beslutsamma vi i branschen är för att skapa en hållbar framtid.”

Den uppgraderade Färdplanen presenteras för Johan Davidson, statssekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, klockan 09:00 – 10:15 hos Fossilfritt Sverige.

Se den uppgraderade Färdplanen i bifogade dokument nedan. Läs mer om den intensiva utveckling som sker i betongbranschen just nu på:

Forumbetong.

Foto: Friedrich Frühling