Nyheter

Generationens viktigaste fråga på Skanskas inspirationsdag

För sjunde gången genomfördes Skanskas inspirationsdag. Temat var den hållbara framtiden, närmare bestämt utmaningarna med klimatet, cirkulariteten och den biologiska mångfalden. Skanska Sveriges vd Magnus Persson sa i sitt inledande tal att hållbarhet är vår generations viktigaste fråga och att företaget tar denna på största allvar.

Första presentatör var Magnus Persson, som från 1 januari i år är vd för Skanska Sverige. Han förklarade varför klimatutmaningen är så avgörande.

– Hållbarhet är vår generations viktigaste fråga. Jag tar denna på största allvar. Vilken påverkan har vi på miljön? Vi sitter på nycklarna själva. Vi måste ta ansvar och se möjligheterna.

För Skanskas del har det med affärsmässighet att göra. Om företaget inte är hållbart har man inte på marknaden att göra. Sedan några år är hållbarhet helt enkelt en del av affären. Klimatmålen är tuffa. Från 2020 till 2030 ska klimatpåverkan halveras, och 2045 ska klimatneutralitet uppnås.

Sverige har färdplaner för fossilfri konkurrenskraft till 2045. Planer finns sedan för varje bransch, bland annat bygg och anläggning. Många städer, kommuner och regioner går före. Flera av Skanskas kunder gör stora framsteg och accelererar utvecklingen.

Magnus Persson fick frågan vad han ser som den största utmaningen:

– Uppskalning! Vi genomför redan många bra spetsprojekt, men lyckas inte skala upp dessa än. För att klara 2030-målet sitter vi ju redan på svaren. Sedan gäller att hitta incitament för innovationer för att klara 2045. Detta får vi inte missa.

Skanska och andra aktörer måste synka för att gå i takt och klara omställningen. Samverkan mellan branscher är viktig, liksom mellan näringsliv och det offentliga.

– Partnership is the new leadership! avslutade Magnus Persson.

Detta tillsammans med andra uttryck som signalerade samarbete för att klara hållbarhetsutmaningarna, återkom i flera presentationer under dagen.