Nyheter

Nu kommer generation ECO 60

Nu utökar Byggelement sitt efterfrågade sortiment av ECO-Prefab med en ny produkt som bidrar till ytterligare minskat klimatavtryck. Det är en halvsandwichvägg i ECO 60 där behovet av cement i en produkt pressats ned med hela 60 procent.

– Vi går i bräschen när det gäller branschens hållbara produkter, säger Tobias Rönje, VD på Byggelement. Vi har kommit väldigt långt sedan ECO-Prefab lanserades för tre år sedan.

Byggelement är en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement och stomsystem i betong. Det gäller till exempel väggar och bjälklag där en högre andel alternativa bindemedel i betongen istället för cement nu möjliggör minskade utsläpp med upp till 60 procent.

– Sedan vi började tillverka ECO-Prefab med alternativa bindemedel har vi totalt sett minskat utsläppen av koldioxid med över 15 000 ton, säger Tobias Rönje. Vi har gjort snabba framsteg och nu fortsätter utvecklingen mot ännu mer hållbara produkter.

En halvsandwichvägg är ett fasadelement som består av en innerskiva och isolering. Vilken isolering som används väljs av kunden.

Ett omfattande utvecklingsarbete och många tester ligger bakom den nya produkten. Just nu sker tillverkningen vid anläggningen i Ucklum utanför Stenungsund, men på sikt ska den nya halvsandwichväggen även tillverkas i Hallstahammar där en optimal produktionscykel väntar när en pågående utbyggnad är klar.

Den nya produktens EPD presenteras inom kort. EPD står för Environmental product declaration och kommunicerar transparent och jämförbar information om produkters miljöpåverkan under en livscykel.

Båda Byggelements anläggningar i Ucklum och Hallstahammar byggs ut för ett tekniksprång till en tillverkningsprocess med hög grad av robotteknik. Satsningen från manuellt till automatiserat innebär att kapaciteten fördubblas vad gäller tillverkning av väggar och bjälklag. Hela investeringen beräknas vara genomförd i början av 2024.

Foto: 652234