Nyheter

STIHL ska minska plastanvändning med nära 195 ton

Cirkularitet spelar en stor roll i det globala familjeföretaget STIHL hållbarhetsstrategi, det slår man fast i sin hållbarhetsrapport för 2022. Återvinning av produkter och resurser är en viktig del av principen för en cirkulär ekonomi, och målet för STIHL är att nå en materialåtervinningsgrad på över 85 procent i sina produkter. Samtidigt vidtar man åtgärder för att minska användningen av plast med 194,4 ton per år.

Målet med en hållbar, cirkulär ekonomi är att minimera användandet av resurser och produktionen av avfall. Att nyttja material på ett så effektivt sätt som möjligt är alltid en prioritet för STIHL. Att dessutom producera slitstarka och reparerbara produkter hjälper till att bevara naturresurser. I enlighet med målet för en cirkulär ekonomi – och med ISO 17341 – fokuserar STIHL på att återanvända komponenter i framtagandet av nya produkter. Målet är att göra produkterna återanvändbara i största möjliga utsträckning, med en materialåtervinningsgrad på över 85 procent.

För att nå detta mål lanserades ett två-årigt pilotprojekt i slutet av 2022, som undersöker möjligheterna att tillverka en röjsåg som är helt cirkulär gällande både tillverkning och användning.

– Att forma en hållbar framtid är en skyldighet för oss alla. Jag är övertygad om att vi har verktygen för att driva utvecklingen av både oss själva och våra kunder framåt genom att tänka och agera tillsammans, säger Michael Traub, Chairman of the Executive Board på STIHL.

Mindre justeringar för stor effekt

STIHL avfall utgörs huvudsakligen av förpackningar, trä, metall och plast. Farligt avfall, så som olja eller slam med metall, utgör en liten del och hanteras enligt regelverk. Avfallshierarkin består av förebyggande, återvinning och kassering.

Under 2022 fortlöpte ett projekt som undersöker mer hållbara förpackningslösningar, där potentiella besparingar gällande produktpaketeringarna identifierades. Bland annat förväntas ett skifte från plast till wellpapp i förpackningen av trimmerhuvud reducera den plast som används med 111 ton och genom att ta bort fönstret i genomskinlig plast på kedjeförpackningar väntas 48 ton plast sparas. I slutet av 2023 förväntas 94 procent av förändringarna för besparingar vara gjorda, vilket totalt ska minska plastanvändningen med 194,4 ton per år.

Hela STIHL Sustainability Report 2022 finns tillgänglig här: 

https://sustainabilityreport.stihl.com/2022/