Nyheter

Flera friska fördelar med naturlig hållbar och cirkulär cellulosaisolering

Byggbranschen står inför en utmaning när det gäller att hitta hållbara isoleringsmaterial som inte bara är bra för byggnadernas energieffektivitet utan också för de människor som arbetar med dem. En dansk studie som genomfördes för några år sedan avslöjade att många byggnadsarbetare drabbades av hälsoproblem i samband med isoleringsarbete. Klåda på hud och ögon, hosta och irritation i halsen var vanliga problem. Det är här naturlig klimatsmart cellulosaisolering kommer in i bilden som en lösning som är skonsam både mot människor och miljön.

Den nämnda danska studien, som utfördes av byggfacket i Danmark med 630 svarande, visade att nästan hälften av byggnadsarbetarna upplevde olika hälsoproblem i samband med isoleringsarbete. Det var klåda på huden, klåda i ögonen, hosta, irritation i halsen och till och med sår i näsan som plågade arbetarna. En av fyra svarade att de nästan alltid fick irritation i halsen, medan en av tre upplevde klåda och irritation på huden. För dem som arbetade mer än 15 timmar per vecka med isoleringsmaterial var det tre gånger så vanligt med hosta.

Det mest oroande var att ju fler år man hade arbetat med isolering, desto högre var risken för kronisk bronkitis. En av fem som hade arbetat med materialet i över 30 år hade drabbats. Många övervägde till och med att byta jobb på grund av besvären. Detta är en alarmerande situation som kräver att vi omvärderar de material vi använder i byggbranschen och letar efter bättre alternativ.

Naturlig cellulosaisolering som räddning

En av de mest lovande alternativen är naturlig cellulosaisolering. Här är fem fördelar med att använda detta material:

Hälsosam Arbetsmiljö: Naturlig cellulosaisolering är känd för att vara skonsam mot de arbetare som hanterar det. Den dammar mindre och orsakar inte den typ av klåda och irritation som är vanlig med andra isoleringsmaterial. Detta leder till en betydligt bättre arbetsmiljö för byggnadsarbetarna.

Minskat Hälsorisk: Den danska studien visade tydligt att många av hälsoproblemen var kopplade till isoleringsmaterialen som användes. Genom att byta till naturlig cellulosaisolering kan man minska riskerna för hälsoproblem betydligt.

Hållbarhet och Cirkularitet: Cellulosaisolering kan tillverkas av återvunnet papper och andra biologiska källor. Detta minskar behovet av att använda icke-förnybara resurser. Dessutom kan rester av cellulosaisolering återanvändas i framtida byggprojekt, vilket minskar avfallet och främjar en cirkulär ekonomi.

Effektiv Isolering: Cellulosaisolering har utmärkta isolerande egenskaper. Den kan användas i både gamla och nya konstruktioner och kan skapa isoleringsskikt utan skarvar, vilket minskar risken för värmeläckage och ökar byggnadens energieffektivitet.

Mer Miljövänlig Produktion: Tillverkningen av naturlig cellulosaisolering tär betydligt mindre på miljön än många syntetiska alternativ. Cellulosaisolering tillverkas vanligtvis med hjälp av biologiska källor och har därför en lägre miljöpåverkan.

En praktisk lösning för byggföretag

För byggföretag som Westergrens Bygg i Hallstavik AB har övergången till naturlig cellulosaisolering varit en framgångsrik strategi. Genom att använda svensktillverkad cellulosaisolering från iCell har de upplevt flera fördelar som påverkar både deras arbetsmiljö och deras byggprojekt positivt.

– Vi använder cellulosaisolering och träprodukter i mesta möjliga omfattning. Valet beror på att det är produkter som vi tycker fungerar bra och även är bra för miljön, säger Håkan Westergren. Den stora fördelen med cellulosaisolering är enligt oss dammet och ljudegenskaperna som även gör vår arbetsmiljö bättre.

De noterade också att de var initialt tveksamma imponerade när de började använda cellulosaisolering. Detta understryker att det är viktigt att vara öppen för att prova nya och hållbara alternativ.
För dem och allt fler nordiska byggföretag har användningen av cellulosaisolering inte bara förbättrat arbetsmiljön utan också ökat effektiviteten i deras byggprojekt. Cellulosaisoleringen kan skapa isoleringsskikt utan skarvar, vilket minskar risken för värmeläckage och hjälper till att hålla byggnader energieffektiva. Dessutom har de upplevt att materialet är lätt att arbeta med och att det inte kliar eller dammar i samma utsträckning som andra isoleringsmaterial.

När vi frågade om eventuella utmaningar med användningen av naturliga material som cellulosa svarade Håkan:

– Om vi håller oss till iCell så var vi väl lite konservativa mot att prova något annat än mineralull. Men det var en kund som önskade att vi använde cellulosaisolering på deras projekt. Så vi provade och blev väldigt imponerade av produkten och även den support iCell gav oss. Numera väljer vi iCell med glädje.

Denna berättelse visar att även om förändring kan vara utmanande, kan det vara mycket givande att utforska nya och hållbara alternativ inom byggbranschen. Genom att göra detta kan företag inte bara förbättra arbetsmiljön för sina anställda utan också minska sin miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid.

Framtiden för naturliga byggmaterial

Trenden mot att använda mer naturliga och organiska material inom byggbranschen ser ut att fortsätta växa. Allt fler byggfirmor, fastighetsägare och arkitekter inser fördelarna med att använda naturliga organiska material i byggprocesserna, inte bara när det gäller byggnadens prestanda utan också för miljöns skull då det framför allt medför betydligt lägre koldioxid utsläpp.

– Det är uppenbart att användningen av material som naturlig cellulosaisolering kan vara en viktig del av denna utveckling. Inte bara minskar det hälsoriskerna för byggnadsarbetarna, utan det bidrar också till att minska den totala miljöpåverkan inom byggsektorn, säger Joakim Jönsson, Key Account Manager på iCell. Det är viktigt att komma ihåg att hållbarhet och miljöhänsyn inte bara är en trend utan en nödvändighet. Vi måste alla bli bättre på att välja återvunna och hållbara produkter, särskilt inom byggbranschen där resursförbrukningen är hög. Westergrens Bygg är ett utmärkt exempel på hur man kan ta små steg mot en mer hållbar framtid genom att överväga och implementera naturliga och organiska material i sina projekt.