Nyheter

Flerbostadshus i trä, halm och lera vinner markanvisningstävling i Östra Sala Backe, Uppsala

Kaminsky Arkitektur och ETC Byggentreprenad AB vinner markanvisningstävling för bostäder med lågt klimatavtryck. Genom att använda trä, halm och lera och helt undvika gips, stål och betong kan vi minska klimatavtrycket till endast 134kg CO2e/m2 BTA. Byggnaderna rymmer en mångfald av bostadstyper och storlekar som gör det möjligt att bo kvar i Östra Sala Backe även när boende- eller familjesituationen förändras.

Ytterväggarna består av prefabricerade träregelelement med halmisolering och träfiberskivor. Innerväggarna, såväl bärande som icke-bärande, består av träregelväggar med träfiberisolering. Samtliga interiöra ytskikt består av lerskivor som armeras med lin och får en finish av lerputs.

Lera har likt halm fuktreglerande egenskaper. Mellanbjälklagen består av 220 mm KL-träskivor med träfiberskivor och ett lager grus för att klara ljudkraven.

Vi installerar så mycket solceller som möjligt – på alla tak och längs alla balkonger, och lagrar lokalt i batterier.

Vi räknar med att producera dubbelt så mycket energi som husen och de boende förbrukar per år. Mycket fokus har även lagts på gårdsmiljön som är utformad för att vara en plats där alla, oavsett ålder, kan samlas för olika aktiviteter som främjar en socialt hållbar livsstil. Tävlingen omfattade två kvarter varav ETC Byggentreprenad AB tilldelades tomt A.