Nyheter

Helsingborgshems klimatsmartare bygge vann årets miljöpris på Betonggalan

År 2021 var 67 lägenheter klara för inflytt i kvarteret Kungsörnen på Högasten i Helsingborg. Under byggtiden reducerades klimatavtrycket till närmare hälften mot ett jämförbart byggprojekt. I går vann projektet Årets miljöpris.

Betonggalan den 12 oktober vann Kungsörnen på Högasten i Helsingborg betongvärldens Årets miljöpris för att det ”visar att nybyggnation av flerbostadshus kan ske med låg klimatpåverkan, kostnadseffektivitet och bibehållen kvalitet och standard”.

Kungsörnen byggdes med en platsgjuten optimerad stomme samt klimatförbättrad betong. Det är NCC som har byggt husen på uppdrag av Helsingborgshem

– Jag är jätteglad och stolt över att vi fick det här priset! Med de klimatsmartare husen på Kungsörnen har vi ett lysande exempel på hur vi kan samarbeta med våra leverantörer och tillsammans minska klimatpåverkan. Nu ser vi vilken inverkan detta kan få på en hel bransch, säger Björn Ravemark, projektchef Helsingborgshem.

Kungsörnen blev en språngbräda för att skala upp användandet av klimatsmartare betong. NCC som byggde Kungsörnen fick incitament till att satsa på att nå ett så klimatsmart projekt de kunde till en rimlig kostnad.

Björn Ravemark hade inte möjlighet att vara på plats och ta emot priset, det gjorde däremot Nilla Olsson, tekn. doktor i byggmaterial och betongspecialist på NCC.

Motivering Årets miljöpris:

”Kungsörnen visar att nybyggnation av flerbostadshus kan ske med låg klimatpåverkan, kostnadseffektivitet och bibehållen kvalitet och standard. Det som krävs är en ambitiös beställare med tuffa krav och en öppenhet för nya lösningar, och en innovativ engagerad entreprenör som vänder på alla stenar.”

”Helsingborgshem valde en upphandling som viktade 80 procent pris och 20 procent klimat. Det gav frihet i val av stomme, produktionsmetoder och tidplan. NCC jämförde prefab, trä och platsgjuten betong, där det sistnämnda blev både billigast och faktiskt mest miljövänligt.”

”Målet på 40 procent klimatbesparing överträffades sedan genom en rad åtgärder som klimatförbättrad betong med 40 procent slagg, slimmade konstruktioner med mindre mängd betong och armering, anpassad betongkvalitet till olika behov samt minimering av spill. Kungsörnen har skapat stort intresse och inspirerar andra att följa.”