Nyheter

Byggstart 2026 för Världens högsta trähus

Kista kontorsbyggnad i trä är ett banbrytande arkitektoniskt projekt som kommer att bli världens högsta träbyggnad. Byggnaden ligger i Kista, en nordvästra förort till Stockholm, och ingår i stadens satsning Fokus Järva. Byggnadens arkitektoniska design är en unik blandning av moderna och traditionella element, med en elegant och minimalistisk exteriör som visar upp skönheten och mångsidigheten hos trä som byggmaterial.

Byggnadens höjd och form gör den till ett slående tillskott till Stockholms silhuett, samtidigt som användningen av naturmaterial skapar en varm och inbjudande atmosfär.

– Det är ett spjutspetsprojekt och symboliskt väldigt viktigt att det hamnar i Järva, säger Anders Österberg (S) ordförande i exploateringsnämnden, till Dagens Nyheter.

Byggaktören är ett norskt bolag och dotterbolag till AB Invest A/S som bland annat byggt Victoria Tower i Kista och Clarion Hotel Sign i Stockholm city. Området där trähuset ska stå består i dag av parkeringsplatser: Byggnaden  kommer att bli starten på utvecklingen av en tidigare obebyggd del av Kista: nära E4:an där det inte är lämpligt att bygga bostäder.

– Det är ett unikt projekt, ett gott exempel på hållbart byggande – materialet ska hämtas från de svenska skogarna – och ett bevis på att Järva attraherar innovation. Det gröna folkhemmet växer i Kista, säger Anders Österberg till Dagens Nyheter.

Byggnadens strukturella ram är helt och hållet gjord av korslaminerat trä (CLT), som är en typ av konstruerat trä som är otroligt starkt och hållbar. Användningen av CLT gör det möjligt att bygga en byggnad som är både lätt och stabil, samtidigt som projektets miljöpåverkan minskar. Byggnaden har förutom CLT även andra hållbara material, såsom återvunnet stål och lågemissionsisolering.

Förutom miljöfördelarna ger träbyggande också ekonomiska fördelar:

Trä är ofta billigare än andra byggnadsmaterial, såsom stål eller betong, och kan köpas lokalt, vilket minskar transportkostnaderna. Dessutom kan träkonstruktion vara snabbare och effektivare än andra byggmetoder, eftersom trä är lätt och kan prefabriceras utanför anläggningen.

Dessa fördelar kan bidra till att minska byggkostnaderna och öka överkomligheten för bostäder och andra byggprojekt.

Trä erbjuder också flera strukturella fördelar inom konstruktion. Det är ett starkt och hållbart material som tål betydande belastningar och påfrestningar, vilket gör det lämpligt för användning i en mängd olika byggnadstyper, från bostadshus till stora kontorsbyggnader. Träkonstruktion kan också erbjuda förbättrad termisk prestanda, eftersom trä har naturliga isolerande egenskaper som kan bidra till att minska energiförbrukningen och lägre uppvärmnings- och kylkostnader.

Sammantaget kan användningen av trä i byggandet erbjuda en rad fördelar, från miljömässig hållbarhet till ekonomisk effektivitet och strukturell prestanda.