Nyheter

Livscykelanalys visar: Hårda plastförpackningar släpper ut tre gånger mer CO2 än mjuka

Tyska kemiföretaget BASF har tagit fram en livscykelanalys för att undersöka vilken miljöpåverkan som en mozzarellaförpackning gjord på alternativa råvaror kan ha vid tillverkning av livsmedelsklassad plast. Analysen visar att mozzarellaförpackningen i hårdplast producerar tre gånger mer koldioxid under sin livstid än en mjuk flerskiktsförpackning.

Förpackningsformatet spelar en viktig roll för miljön. Metoden som används för att producera hårdplastförpackningarna står för en potentiell mycket hög miljöpåverkan i nästan alla kategorier jämfört med den mjuka flerskiktsförpackningen, som består av betydligt mindre råmaterial och därmed producerar mindre förpackningsavfall.

– Den här analysen hjälper oss att bättre förstå miljöpåverkan av både själva förpackningen och råmaterialet inom hela livscykeln för en mozzarellaförpackning, säger Dr. Paul Neumann, som är ansvarig för studien på BASF.

De alternativa råvaror som användes vid tillverkningen tillförs plasten via en certifierad massbalansmetod och i studien jämförs en mjuk flerskiktsförpackning med samma förpackning baserad på fossilt råmaterial. Dessutom undersöktes en fossilbaserad mozzarellaförpackning i hårdplast. Olika tekniska och metodiska scenarier, såsom användning av grön el och kemisk eller mekanisk återvinning vid produktens livslängd, har också undersökts i studien.

Studien har granskats av en panel bestående av tre oberoende experter.