Nyheter

Inga elmotorcyklar utan smarta laddare

SMC ser man fram mot en ökad användning av elmotorcyklar. Organisationen föregår med gott exempel genom att installera 20 laddare omkring sitt huvudkontor. Under det uppmärksammade projektet Vision Electric runt om i landet hade man med sig en portabel laddare för de elmotorcyklar som lånades ut för testkörning.

På intresseorganisationen Sveriges MotorCyklister (SMC) är man entusiastisk över elmotorcyklar. Och det har stor betydelse, eftersom SMC har drygt 64 000 medlemmar (31 december 2022). Lite mer än var fjärde MC-ägare i Sverige är medlem. SMC har 21 distriktsorganisationer.

Entusiasmen för elmotorcyklar har bland annat tagit sig uttryck i projektet Vision Electric som genomfördes under förra året. Projektet gick ut på att motorcyklister fick testköra tre elmotorcyklar på ett 30-tal platser i Sverige. Politiker, tjänstemän och samarbetspartners bjöds in för att testköra.

I samband med testtillfällena gavs tillfälle att diskutera för- och nackdelar med representanter för SMC och även att få svar på frågor om till exempel räckvidd och service. Alla som testade elmotorcyklarna ombads svara på frågor om hur de upplevde dem. Rönen ska sammanställas i en rapport.

– Vi är säkra på att små elmotorcyklar kommer att bli populära och det snabbt. Vi är också väldigt förväntansfulla över utvecklingen av stora elmotorcyklar. För att sådana ska bli populära kommer det att behövas en väl utbyggd infrastruktur för laddning, säger Jesper Christiansen, generalsekreterare på SMC.

Portabel laddare ett måste

Elmotorcyklar behöver så klart laddas. Det sker på precis samma sätt som för elbilar, med samma typ av utrustning. SMC har installerat 20 laddare av typen Chargestorm Connected 2 från svenska CTEK i närheten av huvudkontoret i Borlänge. Man har även installerat solpaneler på taket.

Dessutom använde SMC den portabla laddaren NJORD GO när Vision Electric genomfördes. Det är en portabel 11 kW-trefasladdare som kan kopplas till CEE-uttag (CEE-don). Det ger tillgång till snabb laddning hemma, på kontoret och på resande fot. NJORD GO kan styras och övervakas med CTEK App.

– NJORD GO räddade oss när vi reste runt i landet. En portabel laddare är ett måste om man har en elmotorcykel. Med en sådan kan man alltid ladda sin motorcykel, var man än är. En elmotorcykel bör levereras med en portabel laddare, fortsätter Jesper Christiansen.

Ljus framtid trots utmaningar

Elmotorcyklar utvecklas i snabb takt. Att priserna lär gå ner och räckvidden förbättras ger potential för ökad popularitet. En av de största utmaningarna blir att bygga ut en infrastruktur för laddning. Att det är en viktig fråga även vad gäller elbilar gynnar så klart elmotorcyklar.

På sikt är utvecklingen mot en ökad elektrifiering av alla aspekter av samhället tydlig och det finns ingen anledning att tro att det inte gäller för motorcyklar också. Under senare tid har det visserligen funnits problem med både priser för och tillgång till el. Men det är problem som behöver lösas av flera skäl, inte minst av hänsyn till miljön.