Nyheter

Byggföretagen kommenterar klimatutredningen

Regeringens utredare John Hassler vill att Sveriges nationella klimatpolitik reformeras för att stärka svensk konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning.

– Slutsatserna är ingen gamechanger för bygg- och anläggningsbranschens klimatarbete, säger Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert, Byggföretagen.

Uppredningens uppdrag är att utveckla Sveriges klimatpolitik utifrån de förändringar som har beslutats inom EU:s klimatlagstiftning Fit for 55. Utredningen öppnar för att omarbeta etappmålet för 2030 till EU:s regelverk men betonar att det ska göras utan att sänka ambitionsnivån. Därför presenteras en rad förslag för det nationella klimatarbetet – bland annat en nationell handel med utsläppsrätter för byggnader, transporter, jordbruk och en del andra delar av samhällsekonomin.

– Bygg- och anläggsningsbranschen driver ett ambitiöst omställningsarbete genom färdplanen för fossilfri konkurrenskraft. Arbetet fortgår och det finns en stark enighet i stort mellan näringsliv och politik i den gröna omställningen. Men det är ett svårt konjunkturläge och samtidigt behöver tempot i omställningen öka. Detta kräver en skarp och aktiv nationell politik, fortsätter Emma Bonnevier.

Utredningen lyfter bland annat fram att elektrifieringen av tunga transporter och arbetsmaskiner behöver skyndas på och laddinfrastrukturen stärkas.

– Svensk industri har ett mindre klimatavtryck än motsvarande branscher i andra länder. Vad bygg- och anläggningsbranschen behöver är långsiktigt säker tillgång på fossilfri el och en kompetensomställning för det gröna teknikskiftet, avslutar Emma Bonnevier.

Utredningen består av totalt 46 förslag och överlämnades till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) under onsdagen.

PÅ bilden: Emma Bonnervier, klimatpolitisk expert, Byggföretagen