Nyheter

1KOMMA5° lanserar Dynamic Pulse – tar villaägaren ner till 0 kr/kWh för energikostnader

1KOMMA5°, europeiska plattform för solcellssystem, villabatteri, värmepumpar och elbilsladdare, lanserar idag Dynamic Pulse som tar villaägaren ner till 0 kr/kWh för sina energikostnader. Genom energiplattformen Heartbeat energioptimeras det egna hemmet, som nu även möjliggör för kunden att genom Heartbeat stödja elnätet och på så vis generera nya intäktsströmmar.

Villaägare som ansluter sitt solcellssystem och villabatteri till energiplattformen Heartbeat kommer att få tillgång till Dynamic Pulse som möjliggör elkostnad för 0 öre per kilowattimme. Sverige är först ut med lanseringen och företaget har ambitiösa planer på att expandera till andra marknader, med Danmark och Tyskland som nästa destination år 2024.

För endast två veckor sedan offentliggjordes samarbete med Enphase Energy som gör att de nu står redo för nästa stora steg i Norden med målet att bli det enda plattformsföretaget för CO2-neutral el, värme och mobilitet. Med dess unika funktioner och uppkoppling av husets energiprodukter – solceller,
villabatteri, laddbox, värmepump och elbil – får kunden nu möjlighet att delta i 1KOMMA5°s virtuella kraftverk med kostnads- och miljöbesparing varje timme – hela dygnet – året runt.

Den nya uppdateringen i Heartbeat möjliggör bl a att det enskilda husets energisystem kan stödja det svenska elnätet när det finns behov och efterfrågan.

– Heartbeat IoT-plattform, Dynamic Pulse, är nu öppen för alla svenska villaägare och adresserar därigenom miljontals familjer som kan dra nytta av en energilösning som drar ner hushållets energikostnader till 0 kr / kWh, säger Philipp Schröder, global VD och medgrundare av 1KOMMA5°. Vår mission har från första dagen varit att möjliggöra för våra kunder att bokstavligen leva på sol och vind gratis för evigt och att bygga ett billigare och bättre alternativ till fossilbaserad energi. I Sverige är vi nu på väg att leva upp till den här missionen.

Den första fasen av Dynamic Pulse-lanseringen kommer att tillåta villaägare i Sverige, som äger ett kompatibelt 1KOMMA5° solcellssystem och batteri, att använda energistyrsystemet Heartbeat, som ansluter och sammankopplar alla deltagande kunder. De sammankopplade batterisystemen är anslutna till elnätet och stödjer stabiliseringen av den nationella elnätets frekvens vid behov.

– Lanseringen utgör en viktig milstolpe i vår resa att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Vi är först ut med att ha skapat ett unikt energi-ekosystem där Heartbeat nu tar villaägaren ut mot energimarknaden via 1KOMMA5°s virtuella kraftverk för att stötta det svenska elnätet. Tack vare Dynamic Pulse påskyndar vi nu energieffektiviseringen och elektrifieringen av hushållen, fortsätter Gunnar Jönsson, VD och medgrundare av 1KOMMA5° Sverige.


Cleantech-bolaget siktar på att erbjuda en pan-europeisk plattform för solenergi, värmepumpar ochelbilsladdare för privata och kommersiella kunder, med målet att helt ersätta 22 kärnkraftverk i baslast genom att sammankoppla kundresurser till en alternativ energigemenskap och effektivt ersätta konventionella energiföretag.

– Programvaran är utformad för att snabbt anpassa sig till marknadsförändringar, med IT-säkerhet och kontinuerliga programuppdateringar som väsentliga pelare. Genom att nu involvera hushållen ger vi alla möjlighet att göra impact och påbörja eller fortsätta sin omställning mot en klimatsmart livsstil med el från förnybara källor som sol och vind, säger Marianne Andera, Head of Energy Management 1KOMMA5° Sverige.


Företaget, som är en one-stop-shop för klimatteknik har på rekordtid uppnått värdering som Unicorn och i särklass attraherat mest kapital inom cleantech-sektor. Företaget har som mål att omsätta 5miljarder SEK på bara 24 månader. Omsättningen inkluderar både organisk tillväxt och strategiskaförvärv, vilket öppnar dörrar till nya marknader och möjligheter. Dynamic Pulse-kunder får den nödvändiga Heartbeat-hårdvaran kostnadsfritt. Implementeringen av Dynamic Pulse börjar under det första kvartalet av 2024.