Nyheter

Nytt samarbete för distribution av cirkulär kalciumklorid

I strävan mot en mer cirkulär framtid, där man inte bara minskar behovet av nya resurser utan även möjliggör en effektiv återanvändning av befintliga resurser, har TETRA Chemicals Europe och GC Rieber Salt inlett ett samarbete där TETRA Chemicals Europe kommer att ansvara för distribution av cirkulär kalciumklorid från Högbytorp och Södertälje.

Kalciumkloriden, som utvinns ur flygaska genom miljöföretaget Ragn-Sells teknik Ash2Salt, kommer att användas för vägunderhåll och andra industriella ändamål.

Christina Holtenäs, VD på TETRA Chemicals Europe, kommenterar partnerskapet:

– Vi arbetar kontinuerligt för att bidra till en mer hållbar framtid. Genom detta samarbete tar vi vårt engagemang till nästa nivå och erbjuder våra kunder kalciumklorid med ett lägre klimatavtryck.

Per Gunnar Syrdalen, Marknadsdirektör på GC Rieber Salt, understryker partnerskapets vikt och uttrycker det på följande sätt:

– Återvunnet cirkulärt salt utgör en väsentlig komponent i vårt åtagande att främja en mer hållbar framtid. Vi har förtroende för att TETRA Chemicals Europe är den rätta samarbetspartnern för en stabil och framtidsinriktad distribution av ett av tre salter från Ragn-Sells Ash2salt-anläggning.

Samarbetet mellan TETRA Chemicals Europe och GC Rieber Salt representerar ett gemensamt kraftfullt åtagande för att vara föregångare inom hållbarhet och ansvarsfull användning av naturens resurser.