Nyheter

Seminarium om hur fastighetssektorn kan förbereda sig på översvämningar

Klimatet är under förändring och effekterna märks redan idag. Under sommaren kunde vi se hur det svenska vädret gick från hög värme och torka till regn, skyfall och översvämningar och svenska fastighetsägare, såväl privata som offentliga, fick sina byggnader förstörda. Nu bjuder teknikkonsulten Bjerking in till ett seminarium för att presentera vad fastighetsägare kan göra för att förhindra omfattande skador på sina fastigheter.

Klimatförändringarna är här. Analyser över tid visar tydligt att temperaturökningar och nederbördsförändringar sker i Sverige. Global uppvärmning och extremväder förväntas dessutom öka på grund av fortsatta utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser och detta påverkar alla aktörer i samhället.

För att anpassa vårt samhälle till klimatförändringarna behöver vi analysera klimatrisker och sårbarhet på fastigheter, infrastruktur och verksamheter. Fastighetsägare behöver börja arbeta förebyggande, långsiktigt och strategisk för att anpassa redan byggda fastigheter till de klimatförändringar som vi redan nu känner till

Bjerking bjuder in till ett seminarium för att prata om hur fastighetsägare kan förbereda sig på klimatförändringar och de effekter dessa kan ge. På plats finns Johanna Lind, dagvattenspecialist, för att berätta hur Bjerking arbetar med klimat- och sårbarhetsanalyser av fastigheter enligt EU:s taxonomiförordning och visa exempel från den analys de gjorde för ett fastighetsbolag.

En klimat- och sårbarhetsanalys utförs i fyra steg:

Identifiering av vilka fysiska klimatrelaterade risker som finns på den geografiska platsen. Klimatriskerna delas in i vattenrelaterade, temperaturrelaterade, vindrelaterade samt risker relaterade till fast massa.

Analys av de identifierade riskerna samt hur de kan påverka byggnaden under dess livslängd.

Bedömning av hur betydande de fysiska klimatriskerna är för byggnaden.

Förslag på klimatanpassningsåtgärder som kan minska de mest betydande fysiska riskerna. Klimatanpassningsåtgärderna ska implementeras inom en femårsperiod.

Vid seminariet deltar även meteorolog Martin Hedberg, engagerad i klimatfrågor, för att berätta om vår tids klimatförändringar. Avslutningsvis blir det ett panelsamtal med deltagare från Länsförsäkringar, Nacka kommun och fastighetsbolaget Slättö. Samtalet handlar om hur de olika aktörerna arbetar med klimatanpassning.

Tid: onsdagen den 25 oktober kl 12:00 – 13:00

Plats: Online eller på Bjerkings kontor, Hornsgatan 174, plan 7

Läs mer: 

https://bjerking.se/lunchseminarium-klimatanpassning

Foto: Joseph Thomas