Nyheter

Svenskt klimatsmart byggande växer i Sverige och Dalarna genom partnerskap – väcker stort internationellt intresse

Klimatomställningen kräver omställning, inte minst i byggsektorn. Villa Zero är ett certifierat, koldioxidneutralt hus som blivit verklighet genom effektiva partnerskap mellan aktörer i Dalarna. I en ny bok, Constructing Swedish Sovereignity, beskrivs hur dessa nätverk och partnerskap byggts. Boken lanseras i riksdagen den 25 oktober.

En ny bok, skriven av den australiensiske författaren och experten på klusterteori, Rodin Genoff, beskriver hur företag i Dalarna skapade nya affärsmöjligheter och ett antal innovationer, just baserat på nätverk och partnerskap.

Ett av dessa resultat är ett certifierat och helt koldioxidneutralt hus, Villa Zero. Fiskarhedenvillan står bakom projektet, men samverkan och partnerskap med andra lokala och regionala aktörer har varit avgörande för att lyckas. Både arkitekter och konstruktörer har bidragit med kunskap till Villa Zero och det internationella intresset är stort.

– Genom att samarbeta nära med exempelvis Mondo Arkitekter och Structor, också med verksamhet i Dalarna, har vi lyckats skapa något som vi aldrig kunnat göra själva. Vårt gemensamma kunnande var avgörande för att lyckas, säger Gunnar Jönsson, vd för Fiskarhedenvillan.

Resultaten av dessa regionala nätverk och partnerskap speglas i boken av Rodin Genoff. Han visar att samverkan mellan små och medelstora företag skapar förutsättningar för att snabbare ta fram nya produkter och tjänster samt att vinna nya affärskontrakt.

Ett annat resultat av samma samverkan är ett nätverk med vd:ar och företagsledare, Women Building Sweden, där fokus ligger på att hitta fler och nya sätt att minska byggsektorns klimatpåverkan.

– Women Building Sweden lyfter fram det kvinnliga ledarskapet och betydelsen av en omställning till nya arbetssätt, inte minst kopplat till klimatomställningen. Det blev också ett stort intresse från Michiel Scheffer, ordförande för Kommissionens europeiska innovationsråd, när han fick en förhandskopia av boken, säger Birgitta Sacrédeus, regionråd i Region Dalarna.

– För Sparbanksstiftelsen var det värdefullt att kunna bidra till att lyfta fram det regionala samarbetet mellan olika aktörer. Den här boken visar på det värde som nätverk, inte minst i Dalarna och Värmland, har, säger Kjell Grundström, ordförande för Sparbanksstiftelsen.

The North Middle Sweden Bio Economy project som boken ”Constructing Swedish Sovereignity” har baserats på är finansierat av Sparbanksstiftelsen i samarbete med Region Dalarna, IUC, ByggDialog, Dalarna Science Park och Paper Province.